Dagnotities ( hits)

Gebruik Refresh, Reload of F5 om zeker te zijn dat je de meest recente versie van deze page bekijkt.

Naar home page               Contact: gastenboek of email Jan.Holwerda @ xs4all.nl (zelf spaties rond @ verwijderen ; tegen spam)
Naar Cascade weblog     Naar Cascade website


Za 31-Dec-05

Kaart Hartmeyer Twickel (Delden)Ik was iets aan het opzoeken over Hof te Dieren en belandde op de site van Twickel.  Van alles terug te vinden, maar mooiste vond ik Historie van de tuin.
Te vinden zijn o.a. de kaart van Twickel met tuin en huis van voor 1700 ; aangeduid met 'Renaissanceaanleg 1654-1692' en de Hartmeyerkaart (1794).
Beide bekende kaarten, maar hier in kleur (helaas wat klein).  De kaart staat ook hiernaast ; een link naar site van Twickel.

Beide kaarten staan bv in 'De Nederlandse Buitenplaats' van Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck (pag. 439 en 444/445) ; wat groter, maar zwart-wit.
En zitten in de Atlas Overijsselse Buitenplaatsen van Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck (kaart 46 resp. 50).  Nu in veel groter formaat, maar nog steeds zwart-wit.


Wo 28-Dec-2005

Ik was donderdagavond 15 december naar de lezing van Willem Overmars gegeven in het kader van de opleiding 'Tuinkunst & Parken, historie en instandhouding'. Een lezing over een 2-tal voorbeelden zijn werk, te weten het landgoed Schoonoord te Zeist en Meerssenhoven in Zuid-Limburg. Een opmerking over Meerssenhove betreffende een 'omgekeerde ganzenvoet' (patte d'oie) heb ik geplaatst op de Cascade weblog en heeft al tot reacties geleid, o.a. van Willem Overmars zelf.
Dit heeft voor hem ook aanleiding gegeven tot het plaatsen van zijn Meerssenhoven rapport op zijn site www.wildernis.com, via Boekwinkel volgt de page met de Meerssenhove file.


Di 27-Dec-2005

Verloren Tuinen van Heligan - T. SmitDe verloren tuinen van Heligan door Tim Smit.
Een boek dat verhaalt over de restauratie van de overwoekerde tuinen van het landgoed Heligan in Cornwall.  Een enthousiast en persoonlijk verslag met veel kappen, hard werken, bezieling, tegenslagen en met fraaie foto's.  Ik vond het een fasinerend boek dat ik op 2de Kerstdag in een ruk uitgelezen heb.
En kijk ook even rond op Lost Gardens of Heligan


Di 20-Dec-2005

Sinds enige tijd heb ik veelvuldig contact met Carla Oldenburger-Ebbers.  Een introductie voor mensen met belangstelling op het gebied van tuinhistorie/tuinkunst is niet noodzakelijk.  In haar hoedanigheid als voorzitter van het Tuinhistorisch Genootschap Cascade en de recente Cascade website enerzijds en mijn tuinhistorische belangstelling en mijn eigen web-frutsels anderzijds, leidde een en ander tot een wederzijdse belangstelling en kruisbestuiving.  Mezelf als webmaster, tja zo noemen ze dat, geopperd en enige webideeën geventileerd.  Vorige week is een eerste aanzet gestart.  De Cascade website was er al, een volgende gestarte invulling is de Cascade weblog en een Cascade forum zal nog volgen.  Dit betekent dat ik ook in de Cascade weblog notities zal opnemen en mogelijk minder (misschien zelfs geen) in mijn Dagnotities.  Ben er nog niet uit hoe dat moet lopen.  Ben echter wel heel enthousiast over het hele Cascade web-gebeuren.


Za 17-Dec-2005

Denk iets meer te weten betreffende het aangekochte 'gastenboek' 'Kasteel Biljoen'.  In 'Biljoen en Beekhuizen' (Bijdragen tot het bronnenonderzoek naar de ontwikkeling van Nederlandse historische tuinen, parken en buitenplaatsen ; 14) staat een zinsnede die dit boek kan verklaren, want zoveel bezoek in iets meer dan 2 jaar hoe verklaar je dat.

Op bladzijde 40 staat 'In tegenstelling tot zijn gebrek aan belangstelling voor het park van Biljoen en Beekhuizen, heeft Van Hardenbroek de verzameling boeken en bijzondere voorwerpen, die Johan Frederik Willem van Spaen tijdens zijn reizen bijeen heeft gebracht, aanzienlijk uitbereid, en heeft hij zijn huis als museum opengesteld. (20)

Waarbij (20) zegt 'Het trok jaarlijks ca. 10.000 bezoekers...'


Vr 16-Dec-2005Blad Gastenboek Kasteel Biljoen 1862

Band Gastenboek Kasteel Biljoen 1862Gekocht soort van 'gastenboek', getiteld 'Kasteel Biljoen'.  Een boek met meer dan 170 bladzijden aan namen en handtekeningen.  Beginnend met 8 Junij 1862 en eindigend met 16 Augustus 1864.  Met in de maanden Nov, Dec, Jan, Feb, Mrt en Apr nauwelijks tot minimaal aantal namen en met vooral in de maanden Julij en Augustus zeer veel namen/handtekeningen, soms 10, 20 per dag.  Gekocht omdat het iets 'origineels' is, bijna 150 jaar oud en de titel 'Kasteel Biljoen' draagt.


Wo 14-Dec-05

Nogmaals kapelwoning Beeckestijn.  Omdat Beeckestijn in het nieuws is en blijft en die kapelwoning altijd al en blijft intrigeren.  Eerder vermelde 'Monumentenzorg: kapelwoning is zeldzaam' is nu met een andere foto.  Zeer, zeer fraai; click foto en zie 'm in groot formaat.


Zo 11-Dec-05

Op de site geschiedenis.vpro.nl vond ik de reportage 'De geschiedenis van de tuinkunst rond Leiden' (Fragment OVT 16 maart 2003 uur 2 (7 min.))  Siertuinen werden in Nederland aangelegd, toen de stedelijke elite in buitenverblijven gingen wonen.  De mode bij de siertuinen wisselde van de Franse geometrische stijl naar de Engelse landschapsstijl.  Henk Rijken, die promoveerde op het proefschrift 'De Leidse lustwarande. De geschiedenis van de tuinkunst rond Leiden (1600-1900)', leidt Annelies van der Goot rond in een typische Engelse landschapsstijltuin bij Oegstgeest (Wijckersloot) (zie ook Woensdag 9-Mrt-05)


Za 10-Dec-05
Mijn page met Tentoonstellingen en Lezingen met wat recent gevonden zaken aangevuld.


Vr 9-Dec-05Kapel Beeckestijn (Velsen) als op kaart Michael

Kapel Beeckestijn (Velsen)Al eerder website/weblog Beeckestijn moeten open blijven! vermeld.  Zeker de moeite waard om af en toe te checken.  Bijvoorbeeld 1-Dec 'Gemeente houdt unieke kapelwoning buiten verkoop' en 8-Dec 'Monumentenzorg: kapelwoning is zeldzaam'. En aan de rechterkant staat 'Beeckestijn in de media' met een aantal gescande krantartikelen.


Do 1-Dec-05

Ik had Stichting Probos ge-emailed met de vraag om meer details betreffende het symposium 'Verborgen erfgoed' (cultuurhistorie in het bos) en de studiemiddag 'Met ethiek het bos in' (KNBV i.s.m. Kroondomein Het Loo) (beide maart 2006).  De reply was dat men bezig is met de voorbereiding en dat details zullen volgen.


Wo 30-Nov-05

Gister genoemde 'Historische Boselementen' is van de hand van schrijvers werkzaam bij Stichting Probos.
Onder Vrienden staat 'Al in de achttiende eeuw begon men bosbeheer op een wetenschappelijke leest te schoeien. Dat was ook hoognodig, want er heersten soms rare overtuigingen. Bijvoorbeeld dat de groei van takken en bladeren ten koste gingen van de groei van de stam. Alle takken werden dan ook wel verwijderd, uiteraard met rampzalige gevolgen. Maar ook later werden veel ‘fouten’ gemaakt bij de aanleg en het beheer van bossen, zoals de grootschalige diepe grondbewerkingsprojecten van eind negentiende, begin twintigste eeuw. Maar langzaam maar zeker werd ons bosbeheer en later ons natuurbeheer steeds meer gebaseerd op wetenschap en ervaring.
Met de pensionering van bos- en natuurbeheerders verdwijnt echter elke keer weer een bron van kennis en ervaring. Lang niet alle mensen die werkzaam zijn geweest in de sector hebben hun kennis en ervaring op papier gesteld en als ze dat wel hebben gedaan, is dit lang niet altijd makkelijk toegankelijk. Stichting Probos heeft daarom de 'Vrienden van Probos' in het leven geroepen'

Onder Evenementen wordt een 2-tal interessant klinkende evenementen genoemd
    maart 2006: Symposium 'Verborgen erfgoed' (cultuurhistorie in het bos)
    maart 2006: Studiemiddag 'Met ethiek het bos in' (KNBV i.s.m. Kroondomein Het Loo)


Di 29-Nov-05

Historische Boselementen - P. Jansen & M. van BenthemIn de boekhandel vond ik het boek(je) 'Historische Boselementen. Geschiedenis, herkenning en beheer' van Patrick Jansen en Mark van Benthem.  Dat het Nederlandse landschap een resultante van menselijk handelen is, is een bekend gegeven.  Overal zijn elementen te zien, maar zien/herkennen vraagt om kennis ; des te meer je weet, des te meer je ziet.  Dit boek biedt deze kennis en wel specifiek voor boselementen.  Een boek als 'Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes. Historische landschapselementen in Nederland', maar dan als gezegd meer specifiek.  Gelijk gekocht als sinterklaascadeau.


Ma 28-Nov-05

Tuinhistorisch Genootschap CascadeDe site van Tuinhistorisch Genootschap Cascade is nu officieel in de lucht.  Carla Oldenburger-Ebbers had mij eerder hiernaar verwezen en ja, als je mijn 'dagnotities' en de content van Cascade site bekijkt dan is een interesse mijnerzijds wel duidelijk.


Za 26-Nov-05

Had deze vorm al eens eerder gezien, maar struikelde nu weer eens over een nieuwe vorm van het zich steeds uitbreidende Google: Google zoeken naar boeken
Gezocht wordt in de boekinhoud als aangeleverd door partners/uitgevers en bibliotheken.  Boeken waarvan de auteursrechten zijn verlopen kunt u in zijn geheel inzien. Van auteursrechtelijk beschermde boeken kunt u alleen enkele pagina's of in sommige gevallen alleen de bibliografische gegevens en korte fragmenten van het boek inzien ; voorbeeld
Nederlandstalig materiaal is te vinden, maar vooral ook Engels/Amerikaans materiaal.  Een mooie 'mix' is 'Nature and Art' van Erik de Jong.

Veel titels te vinden via de trefwoorden "garden history" en een leuke site als je een boektitel hebt en even aan de inhoud wilt 'snuffelen'.


Vr 25-Nov-05

Zoekend 'in' de bibliotheek van Wageningen UR, category Garden History, en ook Information Portal for Environmental Sciences - Garden History.
Vond veel, en o.a. ook 'Nederlandse Tuinarchitectuur tussen 1850 en 1940' van Bonica Zijlstra en 'Jongere Tuinkunst 1900-1940' van Eric Blok als .pfd document.  Boeken die ik al wel heb, maar toch leuk om ook als downloads tegen te komen.


Di 22-Nov-05

Eens wat oude URLs als in voorgaande dagnotities opnieuw bekeken, tenslotte is niet alles statisch.
    Archiefonderzoek en biografie Mien Ruys is voltooid per 31 augustus 2005.
    Vereniging Vrienden van Sonsbeek blijft geregeld met een nieuw infobulletin komen.


Zo 20-Nov-05

Op de eerder genoemde site Culturele en Kunstzinnige Vorming van de digitale school was ik onder de keuze hofcultuur en invalshoek 2.1 op Hypnerotomachia Poliphili terecht gekomen.  Een mij niet ongekend boek, maar deze weer tegengekomen te zijn blijk ik er plots op allerlei plaatsen over te struikelen:

En dan de digitale Hypnerotomachia Poliphili


Za 19-Nov-05

Folly Molenstein DriebergenIk kwam, bij Nationaal Restauratiefonds, op een berichtje betreffende de folly Molenstein(Driebergen-Rijssenburg).  Vermeld wordt de geplande restauratie van Molenstein.  Het bericht is niet gedateerd, dus even verder gezocht. Vond toen VIS Restauratie Architecten met een restauratieplan en de bestemming tot woonhuis met een uitbreiding aan de achterzijde van de folly.  Een aantal bouwtekeningen en foto's van de buitenzijde en binnenkant worden op dezelfde site getoond.  Interessant zijn bv ook de Ridderhofstad Bolenstein(Maarssen) en Tuinhuis Huis Marseille(Amsterdam).


Vr 18-Nov-05
Projectenbank cultuurhistorie, van ROB & Staatsbosbeheer, 'De site waar u inspiratie vindt in de omgang met cultuurhistorische resten in het landschap'.  Een project als te vinden op deze site is 'Herstel parkaanleg Eerde' met in de beschrijving 'Oude kaarten brachten onderzoekers op het spoor van tweehonderd jaar oude slingerpaden op het Overijsselse landgoed Eerde. De toenmalige eigenaar de familie Van Pallandt had hiermee indertijd geëxperimenteerd bij invoering van de nieuwe mode van de rococostijl'
Andere projectvoorbeelden zijn
    'Restauratie theekoepel, Lochem'
    'Drie inrichtingsmodellen ten behoeve van het voorontwerp Landinrichting Haarzuilens'
    'Herstel deel laanbeplanting Sterrenbos, landgoed Ampsen, Lochem'


Do 17-Nov-05

Het thema voor het Centraal Schriftelijk Examen "VWO beeldende vakken" in 2006 is Utopia.
In Probleemstellingen o.a
    Hoe de poëtische verheerlijking van het natuurlijke en landelijke leven inspiratiebron is ... en voor de aanleg van 'natuurlijke' tuinen en parken
In Stofbeperking o.a.
    de villa's van Palladio
    Et in Arcadia Ego  van Poussin
    landschapstuinen in Engeland en Nederland: Beekhuizen
    de stoffering van parken en tuinen: follies

Nog mooier staat Utopia op de Culturele en Kunstzinnige Vorming van de digitale school.
Bijbehorende examenbundel via de winkel voor het voortgezet onderwijs, Kunst & cultuur , Tehatex


Wo 16-Nov-05
Een pastorietuin in 1697, Object van de Maand november 2005 van Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN).  Als op de site, 'Een inventarislijst van een RK schuilkerk en pastorie uit de zeventiende eeuw is relatief zeldzaam, een plattegrond van die schuilkerk en pastorie is nog zeldzamer, een plattegrond van de bijbehorende sier- en nutstuinen is wellicht uniek. De hier getoonde plattegrond heeft het bijschrift ‘De gront van de Kerck, Hooven en Huysinge van den Missionaris Appelman op de Goor in Noort-Hollant, Als hij daer van daen gegaen is nae syn Klooster te Mechelen den 8 November 1697’.

In het artikel wordt 'Den Nederlandtsen Hovenier' van Jan van de Groen (1670) betrokken.  Reden om nog eens naar de ingescande versie te verwijzen (Icons 79 - 84).


Za 12-Nov-05
Tja, ik heb een zwak voor boeken. Via wat hits stootte ik op Auktion Königlichen Gartenbibliothek Herrenhausen (unbekannten Eigentümer).  In eerste instantie was de veiling vooralsnog afgeblazen.  En uiteindelijk heeft de Wissenschaftsminister 'die Sammlung als wertvolles Kulturgut' verklaard, maar hoe het dan verder moet verlopen is onduidelijk.
Betreffende de veiling is er een Vorwort, Handschriften en Druckwerke.  Ongetwijfeld waren er 'institutionelle Interessenten', maar ook mensen die zich heel boos hebben gemaakt.  Bv via een weblog en via de krant.  Uit een laatste krantenartikel blijkt dat de Wissenschaftsminister 'die Sammlung als wertvolles Kulturgut' verklaard heeft.


Vr 11-Nov-05

03-Oct-05 had ik al wat vermeld over de (mogelijke) sluiting van Beeckestijn. Sinds eind Oct is er de website/weblog Beeckestijn moeten open blijven!.


Do 10-Nov-05

Eén en ander als gevonden betreffende 'Magazijn van Tuin-Sieraden' gecombineerd tot een documentje


Wo 9-Nov-05

Magazijn van Tuin-Sieraaden - G. van LaarTijdens bezoek van Special Collections te Wageningen 'Magazijn van Tuin-Sieraden' (of Tuin-Sieraaden, dubbel a, als tijdens lezing van Carla Oldenburger-Ebbers geleerd) van G. van Laar doorgebladerd.  Nu nog maar eens op 't web rondgekeken.
Eerst maar eens 2 verwijzingen
- KB met 100 hoogtepunten van de Koninklijke Bibliotheek waarvan nummer '73 Tuinarchitectuur' en
- Encarta Winkler Prins met 'Tuinmeubilair uit de 18de eeuw'
en verder eens wat prijzen
HINCK & WALL $ 4.500
Gysbers & van Loon € 4.310
Antiquariaat Jan Meemelink € 5.400
Antiquariaat FORUM € 7.950
Live Auctioneers  Estimates €900 to €1400 ; SOLD
Auction Literature, Art & Bibliography from the Library of late Boudewijn Buch
€ 2520


Zo 6-Nov-05

Cementrustiek Warnsborn (Arnhem)Cementrustiek Warnsborn (Arnhem)Al eerder mijn bezoek aan Warnsborn (Arnhem) vermeld.  Hier nog een 2-tal foto's met voorbeelden van cementrustiek als in de Orchideeënkas ter rechterzijde van de Oranjerie.  Tijdens het bezoek had ik met iemand van Geldersch Landschap gesproken.  Hij vertelde o.a. over de restauratiewerkzaamheden.  Hoe het begon met het verwijderen van klimop en ander groen van de muren van de voormalige Orchideeën- en de Druivenkas (ter linker zijde van Oranjerie).  Er moest voorzichtig gewerkt worden want de staat van de muren was onduidelijk.  En toen kwam, totaal onverwacht, de cementrustiek te voorschijn.  Een reden te meer tot een nog grotere voorzichtigheid.


Vr 4-Nov-05

Verder dolend naar architecten en uitvoerders ; vond bv Six Architects en foto's van werk van Smederij Oldenhave


Do 3-nov-05

Wat ronddolend kwam ik op GVB Architecten, , voorheen Architectenbureau Bob C. van Beek.  Een site met o.a. objecten waar bouwhistorisch onderzoek is verricht. Bv Huize Beerschoten (De Bilt), Huize Vredenoord (Den Haag), Huis Landfort (Gendringen), koetshuis landgoed Eikenrode.  Moeite waard om even op rond te clicken. 

Hieronder bv de duiventoren van Huis Landfort (Gendringen)
Ontwerp Duiventoren Landfort (Gendringen) ca. 1824Duiventoren Landfort (Gendringen) ca. 1900Duiventoren Landfort (Gendringen) ca. 1990Duiventoren Landfort (Gendringen) ca. 2002
Ontwerp ca. 1824 J.T. Übbing                                Foto ca. 1900                                                Foto ca. 1990                                                  Foto ca. 2002


Di 1-Nov-05
Kinderspeelhuis Jagtlust ('s-Graveland)
Als je nog een optrekje zoekt, Jagtlust ('s-Graveland) is blijkbaar te koop.  'Opvallend is het grote aantal 'follies' dat de tuin van Jagtlust verlevendigt. Ze stammen grotendeels uit de negentiende eeuw en zijn er nog allemaal. Zo is er een fraaie theekoepel uit 1824, een houten kinderspeelhuis (1910), een kleine gekanteelde duiventoren uit 1862 en een 'grot' met romantisch bankje. De follies zijn allemaal gerestaureerd...'


Zo 30-Oct-05

Was materiaal van mijn digitale camera naar mijn PC aan het downloaden.  O.a. betreffende Warnsborn (Arnhem).  Foto's van o.a. de gerestaureerde Oranjerie.  Het boek Oranjerieën in Nederland van Erik Geytenbeek erbij gepakt.  Was een beetje vergeten wat voor een mooi boek dat is.  Een algemeen deel, deel
oranjerieën per provincie en een deel oranjerieplanten.  Betreffende Warnsborn staat er 'De oranjerie verkeert bepaald niet in luisterrijke staat een buitenplaats waardig.  Maar wat dit laatste betreft: met het verloren gaan van het huis heeft Groot Warnsborn al veertig jaar geleden als zodanig afgedaan.'  En dan moet je de huidige Oranjerie en de terrastuin eens zien.  Om door een ringetje te halen.  Op de Oranjerie page is virtuele rondleiding (2, 3)


Wo 26-Oct-05

Eindelijk eens de alom bekende Special Collections te Wageningen bezocht.  Tja, een schande dat dat zo lang heeft moeten duren.  Geef een kreet over wat je zou willen zien en het wordt uit het magazijn gehaald.  Snel, vriendelijk, behulpzaam, prettig, kundig en wat al niet meer.  Ik heb van Laar, Le Rouge en Grohmann maar eens doorgebladerd.  Het gaat niet bij 1 bezoek blijven.


Di 25-Oct-05
Kluizenaar Frankendael (Amsterdam)
'Struikelde' over de kluizenaar van Frankendael (Amsterdam).  Meende de pop ooit ergens in een tentoonstelling gezien te hebben (lang geleden), maar die was toen 'gekleed'.  Tenminste dat meen ik me te herinneren.  Deze staat er wel erg naakt bij.  Nog even verder gezocht voor info betreffende Frankendael en vond die op site van stadsdeel Oost/Watergraafsmeer en een andere site van dit stadsdeel, maar dan specifiek voor Park-Frankendael.  Click tab Historische Tuinen.  Dit resulteert in opties als 'van hofstede tot' tot en met 'wat krijgt Amphitrite in'.  Elk van deze opties omvat in feite een menu-tje.  Schuif met je muis en vindt een compleet herstelplan.  Helaas geen pdf document wat kan worden gedownload.


Zo 23-Oct-05

Nogmaals de tekening ‘Landschap bij Beekhuizen’ van Kerkhoff (zie ook Do 24-Feb-05).
Aangezien info en images via links in de loop van de tijd verdwijnen, een en ander maar even locaal samengesteld.  Nu details via deze link (click de tekening om een en ander in een groter formaat te zien)


Do 20-Oct-05

'Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)' is uit.
Meer op de site van Uitgeverij Matrijs en Stichting Limburgse Kastelen.  De laatste met een aantal nieuwsberichten tav van dit boek.


Wo 19-Oct-05

Naar de lezing 'De geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur' van Carla Oldenburger-Ebbers geweest. Had al eerder lezingen van haar gehoord, maar jaren geleden dus wilde er wel weer een meepikken.  Altijd weer lekker om weg te zinken in deze materie.  Heerlijk om (al)weer een spreker te hebben die zoveel weet en zoveel kwijt wil dat welk tijdsbestek dan ook altijd te kort is.  Net als voorgaande, in dagnotities vermelde, lezingen is het enthousiasme, het gedrevene, het bevlogene van de sprekers alleen al genieten.
Mooi was om haar te horen spreken over ervaringen van de afgelopen 30 jaar.  Het opbouwen van meer en meer kennis en verwerven van steeds nieuwe inzichten.  Het terugkijken op restauraties en reconstructies met het aangeven van gemaakte fouten en/of gewijzigde inzichten.  De Kloostergang in Utrecht of Prinsenhof in Groningen zouden als reconstructie nu (totaal) anders uitvallen dan in hun huidige vorm.  En ook de onmogelijkheid tot het achterhalen van allerlei zaken als bv (lei)fruitsoorten (Het Loo).


Zo 16-Oct-05

Bloemwaaier, Beeckestijn (Velsen)Naar aanleiding van bezoek aan Beeckestijn en het aanschouwen van de bloemenwaaier (of is het bloemperk als op de kaart of bloembosket) nog eens een en ander bijeengezocht.  Via Beeldbank NH met 'Beeckesteyn' vind je de kaart van Beeckesteyn van Michael.  Vervolgens kan je met doorklikken inzoomen op bv het deel met de bloemwaaier.  Schuivend over de kaart zie je op deze wijze details die via een afbeelding in boek of tijdschrift niet te zien zijn of niet doordringen.


Bloemperk - J.G. Michael, Beeckestijn (Velsen)Luchtfoto Beeckestijn (Velsen)


Do 13-Oct-05

Hofstede De Hartekamp - G.L. Uhl (Heemstede)Toch weer 'Noord-Hollands Arcadia'.  Ik ken de kopie van Springer van de kaart 'De Hofstede De Hartekamp'.  Altijd begrepen dat het origineel verloren was gegaan.  Springer vermeldt zelf, in 'Oude Nederlandse Tuinen' (p. 17) hoe slecht de staat van een 2-tal kaarten is, maar dat ze behouden bleven en in zijn handen kwamen 'tot vermeerdering mijner collectie'.  In 'Landgoederen van  Zuid-Kennemerland' van Lucia Albers staat de kaart afgebeeld (p. 24) met de vermelding 'origineel onbekend'.  In de 'Toelichting op kaart van Hofstede De Hartekamp uit 1708' van Vereniging Oud-Heemstede-Bennebroek worden de 2 kaarten en de slechte staat ook vernoemd en valt te lezen '...een kopie...in de Springer-collectie...' en 'Het origineel hiervan is niet bewaard gebleven'.  En om nog maar even door te gaan, ook 'Het landgoed De Hartekamp' van Lucia Albers, J.L.P.M. Krol e.a. vermeld 'het origineel bestaat niet meer' (p. 14).

En nu blader ik door 'Noord-Hollands Arcadia' en wat kom ik tegen, jawel beide kaarten (p. 413 en 414), dus ook het origineel 'Geomeetrische afteekening, de hofstede Hartekamp' van de hand van G.L. Uhl (2, 3,)


Wo 12-Oct-05

Den Nederlandtsen Hovenier - J. v.d. GroenIk kreeg gisteren de meest recente nieuwsbrief van Bibliotheek Wageningen UR.  Daarin werd 'Botany Books in digital form' vermeld.  Over Kurt Stüber en zijn website www.biolib.de.  Kurt heeft meerdere werken gescanned, o.a. 'Den Nederlandtsen Hovenier' van Jan van de Groen (1670).  Maar ook 'Dapes inemptae, of de Moufe-schans  dat is, de soeticheydt des buyten-levens vergheselschapt met de boucken' van Petrus Hondius (1621).  Hoe vaak is de ondertitel 'de soeticheydt des buyten-levens vergheselschapt met de boucken' al niet geciteerd?
De in Wageningen gescande werken zijn ook bereikbaar via Special Collections.


Di 11-Oct-05

'Noord-Hollands Arcadia' van Christian Bertram is een indrukwekkende catalogus.  De bijbehorende CD maakt het nog interessanter.  Alle afbeeldingen op de CD staan ook in de catalogus, maar de CD brengt afbeeldingen die origineel in kleur zijn ook in kleur (in de catalogus gaat dit voor slechts een deel op) en de afbeeldingen op de CD kennen een 'zoom functie', of te wel vergroten en eindelijk de details zien.  Daarnaast staat het hele boek ook nog eens in .pdf format op de CD.  Dit maakt het doorzoeken van de uitgave met een trefwoord mogelijk.  Enige wat mist is een zoekfunktie op de CD met afbeeldingen.


Zo 9-Oct-05

Dagje naar het westen.  's Ochtends landgoed Elswout (Overveen) doorkruist.  Jaren geleden al eens geweest.  Toen zwaar onder de indruk.  Maar toen door de weeks en nu op een zondag en dan loop je niet alleen rond.  Dat doe ik dus niet weer (op een zondag gaan).
's Middags eerst huis Beeckestijn (Velsen) in.  Het huis zelf bekeken en ook de tentoonstelling 'Noord-Hollands Arcadia'.  OK, slechts klein (26 tekeningen, terwijl het gelijknamige boek er ruim 400 kent), maar dan wel 12 tekeningen van Velserbeek van de hand van Hermanus Numan (1793) ; prachtig !!.  En de kaart van Saxenburg (ca 1770) ; nooit eerder gezien (rococo?).  En de hofstede van Cornelis Schoon ; de tekeningen kende ik, maar dat ze in een album zitten wist ik weer niet.  Als altijd is mijn conclusie opnieuw 'geen enkele weergave in boek of tijdschrift kan tegen het origineel op'. 
Vervolgens het park in.  De bloemenwaaier/bloembosket kende ik enkel van foto's en van de reconstructies in het landschapsparkdeel had ik al helemaal geen weet.  Beide en zeker het laatste zijn erg goed gelukt.  Slingerende paden van ofwel zand, ofwel kortgemaaid gras geleiden de wandelaar op een manier die niet tot het afsnijden van bochten verleid.  Heel merkwaardig of juist goed gelukt, want in hoeveel parken zie je niet uitgesleten afsnijdingen?  De veelheid aan paadjes en kleine tussenliggende beplantingen, in noord westelijk deel van landschapsparkdeel, roept bij mij de betiteling landschapstuin ipv landschapspark op.
Dagje genieten.
 
Als je nou via Beeldbank NH met '+Numan +Hermanus' zoekt vindt je de bovengenoemde afbeeldingen van Velserbeek ook, en nog meer ; o.a. uit 'Vierentwintig print-tekeningen met couleuren, verbeeldende Hollandsche buitenplaatzen met derzelver beschrijvingen na het leven getekent en in plaat gebracht door H. Numan' (1797).


Wo 5-Oct-05

Noord-Hollands Arcadia - C. BertramHeb nog even gebeld met Beeckestijn.  De tentoonstelling loopt, maar de einddatum is mogelijk die 1ste november (ipv 30 nov.), dus haast u.
Nog verder gezocht naar de publicatie 'Noord-Hollands Arcadia'.  Gevonden 'Noord-Hollands Arcadia' (+ CD) door Christian Bertram.  Ruim 400 Noord-Hollandse buitenplaatsen in tekeningen, prenten en kaarten uit de Provinciale Atlas Noord-Holland.  Vanaf dezelfde site zijn eerste 32 pagina's als een pdf document te downloaden.


Ma 3-Oct-05

Zocht ter voorbereiding van tentoonstellingbezoek nog wat info rond Beeckestijn en de tentoonstelling 'Noord-Hollands Arcadia'.  Vond berichten betreffende (mogelijke) sluiting per 1-Nov-2005 (2).


Zo 2-Oct-05

Kastelen in Limburg - W. Hupperetz e.a (red.)Uitgeverij Matrijs stuurde een update-je over 'Burchten en landhuizen (1000-1800)'.
Het boek is veel omvangrijker, veel kleurrijker en rijker geïllustreerd geworden dan verwacht. Daarmee wordt het boek meer dan 100 pagina's dikker en zien wij ons genoodzaakt de beoogde verkoopprijs van € 39,95 te verhogen naar € 49,95.


Vrijdag 30-Sep-05

Kwam terecht op Cultuurnota '05-'08.  Aldaar stond een aanvraag van Stichting Kasteel Amerongen.
'In zijn meerjarenprogramma voor de periode van 2005 tot 2010 stelt Kasteel Amerongen zich ten doel het kasteel te presenteren als een bewoond zomerhuis en de tuin in te richten als expertisecentrum op het gebied van tuinarchitectuur en tuinhistorie. In de toekomst wil de stichting een zogeheten zeventiende-eeuwse snelweg creëren langs de verschillende eeuwen gereconstrueerde tuinkunst.'
Aanvraag is afgewezen, maar het vormde voor mij aanleiding even vlug 'rond te kijken'.  Gevonden:


Woensdag 28-Sep-05

Mijn page met Tentoonstellingen en Lezingen omgewerkt en aangevuld


Woensdag 14-Sep-05

Tuinhuis 't Spijck (Harmelen)Kwam op de site van Tuinhuis 't Spijck.  Tja, kijk zo'n tuinhuis willen we allemaal wel in de tuin.  Okay, na herstel dan.


Zondag 11-Sep-05

De tentoonstelling 'Hartenlust, buitenplaatsen van de familie Van Loon 1600-1900' in museum Van Loon te Amsterdam bezocht.  Het is met name de combinatie van het ingerichte huis, de stijltuin met koetshuis(gevel) en het tentoonstellingsmateriaal dat het bezoek de moeite waard maakt.  Als het enkel het tentoongestelde materiaal zou zijn geweest was het misschien wat mager geweest.  Hoewel, er waren zeer fraaie objecten en een aantal verrassingen (voor mij nieuw).  Meer na uitwerking van mijn aantekeningen.


Donderdag 1-Sep-05

Dat is een tegenvaller.  Het boek 'Landschapsstijl in Nederland 1650-1800' (+ CD) van dhr. H.J.M Tromp komt niet per september, maar pas februari 2006 uit.  Als van uitstel maar geen afstel komt.


Zondag 28-aug-05

De terrassentuin en oranjerie bij Hotel Warnsborn te Arnhem kende een open dag.  De tuin en oranjerie zijn gerestaureerd van 2000 tot 2002, dus nu een mooi moment om de groei over de laatste jaren en de huidige staat eens te zien.  Uit herinnering wist ik de staat van voor de restauratie nog op te roepen.  Verder gesproken met een van de aanwezige mensen van Het Geldersch Landschap.  Hij had aan de restauratie uitvoering meegewerkt. Een en ander gaf mooi samenspel van herinnering, restauratie-ervaringen en huidig beeld. Meer na uitwerking van mijn aantekeningen.


Vrijdag 26-Aug-05

Tweetal tentoonstellingen in Apeldoorn bezocht.  'Gij woont hier in een paradijs, Villawijk De Parken in Apeldoorn' in het CODA Museum en 'De Parken in De Parken' in Galerie Marialust.  Beide tentoonstellingen betroffen de villawijk 'De Parken' met de parken Oranjepark, Wilhelminapark, Prinsenpark en Marialust.  De villawijk en parken zijn het resultaat van de verkaveling, door projectontwikkelaars, van de voormalige landgoederen De Pasch, Maria's Lust en Sophia's Hoeve.  Een ontwikkeling tussen 1876 en 1940.  Meer na uitwerking van mijn aantekeningen.


Vrijdag 12-Aug-05

In beeldbanken had ik ook TUiN: historische en bestaande tuin- en landschapsarchitectuur in Nederland op genomen. Daarin is via T&L-architecten en Landschapsstijl, een lijst van Tuinstijlen te vinden.  Deze Tuinstijlen heb ik nu in mijn documentje Tuinstijlen opgenomen.


Woensdag 10-Aug-05

Gisteren al zoveel 'lekkers' gezien in al die beeldbanken, dat ik vanavond verder ben gaan zoeken en een en ander in een aparte file van beeldbanken heb opgenomen.  Allerlei links en wat voorbeelden van trefwoorden en resultaten


Dinsdag 9-Aug-05

Nog eens verder gezocht met het trefwoord 'beeldbank'.  Er gaat een wereld aan materiaal open, niet te geloven.  En sommige images zijn zeer goed te downloaden.  Of zeer goed en scherp te vergroten.  Een aantal tuinontwerpen, bv Beeckesteyn door JG Michael, nog nooit zo duidelijk in detail gezien.  In menige publicatie kom je afbeeldingen tegen, maar nu mogelijkheden om meer te vinden, te vergroten, te vergelijken.  En daar waar in een boek of artikel wel iets wordt besproken, maar geen of kleine afbeelding is weergegeven, ga ik nu rondsnuffelen in meer en meer beeldbanken.


Maandag 8-Aug-05

Nog niet eerder genoemd,
Hinck & Wall - Antiquarian Booksellers.  Mooi spul man en dito prijzen.  Van veel boeken wordt ook het kaft weergegeven, maar vaak ook foto's van bladzijden in het boek.  Mooie dingen zijn er zo te vinden.  Bijvoorbeeld doolhoven uit New Principles of Gardening van Batty Langley.


Zondag 7-Aug-05

De Parapluie, Koninklijk Park Het Loo (Apeldoorn)Vanwege het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix wijdde de Gelderland Bibliotheek (een afdeling van de Bibliotheek te Arnhem) van 30 mei t/m 2 juli een minitentoonstelling aan Paleis Het Loo in Apeldoorn. De Gelderland Bibliotheek toont boeken en prenten uit haar rijke collectie, waaronder bijzondere exemplaren uit de 17e en 18e eeuw.
Deze tentoonstelling heb ik gemist, maar Gelderland in Beeld, de gedigitaliseerde beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek, geeft onder thema's een thematische selectie betreffende Paleis Het Loo.  Toegang tot 463 ansichten en prenten.  Via 'Kies een naam' zijn subselecties toegankelijk.


Naast dit thema was er al 'Kastelen in Beeld' met ruim 4000 !! afbeeldingen van Gelderse kastelen.


Zaterdag 6-Aug-05

Van Archieven.org, Het Utrechts Archief toont in het kader van het kastelenjaar een (kleine) selectie uit de vele tekeningen, prenten en foto's van Utrechtse kastelen en landhuizen.  Op hun website presenteren zij een digitale tentoonstelling over het landleven op een aantal buitenplaatsen op de Utrechtse Heuvelrug in de 19e en begin 20e eeuw.


Vrijdag 5-Aug-05

Teruggevonden.  Ik was al eens op de presentaties van Richard John over 'Introduction to Landscape Architecture' gestuit, maar was de URL kwijt.  Nu teruggevonden.  Mooi materiaal.  Heb het gelijk via File>Edit with Microsoft Powerpoint for Windows gedownload en vervolgens op m'n PC gesaved.


Donderdag 4-Aug-05

Trade Card Humphrey ReptonErgens kwam ik de opmerking Trade Card van Humphry Repton tegen.  Gelijk gezocht en gevonden.  Dat is nou een mooie Business Card.
Ook te zien op Witton Red Book 1801 uit Rare Book Collection van University of Florida.


Maandag 25-Jul-05
Huys ten Donck - C.W. Maan (Ridderkerk)Als gezegd, afgelopen vrijdag naar de tentoonstelling 'De Heeren van de Werve, de Binckhorst en De Loo' te Voorburg geweest.  Aldaar was de originele Plattegrond van de 'Lustplaats 't Huys ten Donck' door Corn. W. Maan en Pieter Harte uit 1781 te zien.  Als altijd is zoiets in het echt zo veel mooier, scherper, groter, fraaier (en in kleur) dan welke weergave ook in een artikel of boek.  Vond nog een en ander op de site van de Natuurvereniging Ridderkerk, onder het kopje Historie, en een deel van de kaart onder 'Het park van Huys ten Donck



Ruine bij Huys ten Donck (Ridderkerk)

Hierboven de (schijn)ruine zichtbaar over de oogvormige vijver welke ook op de plattegrond links te vinden is.


Zaterdag 23-Jul-05

Sint Jan ten Heere - J. Arends (Domburg)Via zoeken en browsen en clicken kwam ik (weer eens) op Zeelandboek.nl en in het 'boekdeel' stond de opmerking '50% korting op alle boeken die uit voorraad leverbaar zijn'.  Nou had ik op deze site reeds eerder de navolgende boeken zien staan
- Het Arkadisch Walcheren, getekend door Jan Arends 1770-1790 - Jhr. Dr. H.W.M. van der Wyck
- Jan Arends, buitenplaatsen op Walcheren - Martin van den Broeke

Contact gezocht met Zeelandboek.nl en jawel 50% korting ; dus geen 77, maar 38 Euro.  Gelijk besteld en vandaag ontvangen.
Twee echt mooie boeken !!  Wel verwacht, maar nog nooit in handen gehad.  Vond bedrag altijd te hoog om ongezien te bestellen, maar met deze korting...  Opnieuw echt mooi !!

De afbeelding is een ansicht van 'De tuin en achterzijde van het hof Sint Jan ten Heere te Domburg'.  Gevonden 'in' Zeeuws Archief, net als Gezicht op de buitenplaats Hoogduin bij Domburg.


Vrijdag 22-Jul-05

Momenteel is de tentoonstelling ‘Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland’ in Museum Swaensteyn, Voorburg.  Via internet was ik me bewust dat de tentoonstelling alhier uitgebreider zou zijn.  Dit onder de titel 'De Heeren van de Werve, de Binckhorst en De Loo'.  Aangezien ik in Rijswijk moest zijn heb ik de tentoonstelling in Voorburg gelijk 'meegenomen'.  En geen spijt, zie voor wat meer via deze link.


Donderdag 21-Jul-05

Op marktplaats.nl stond een advertentie met iemand op zoek naar een exemplaar van Dodoens' Cruijdeboeck ; ooit als heruitgave verkrijgbaar bij De Slegte.
Via Plantaardigheden is materiaal betreffende 'Project Rembert Dodoens' bereikbaar.  O.a. gescande versies van Cruydeboeck uit 1554 en Cruydt-Boeck uit 1644.


The English Garden - C. Quest-RitsonWoensdag 20-Jul-05

In mijn vakantie begonnen aan 'The English Garden  A Social History' door Charles Quest-Ritson.  Een geweldig boek.  Alleen de inleiding al.  Zinsnedes als 'Garden history has been abducted by the art historians.  This book is an attempt to get it back for the social historians'.  En 'Garden historians are obsessed with stylistic minutiae of which the principal participants themselves were barely aware'.  Of 'It is very well for art historians to exploit a perceived link between Lorrain or Poussin and the development of the landscape garden, but such influences and attributions were usually far from the minds of the patrons who commissioned Kent or Brown to work for them'.   En, (andere) auteurs leggen de nadruk op 'what gardens looked like, who made them and how they changed' en niet op 'why people garden' of 'about costs and benefits'.   En 'it is wrong to concentrate on gardens which were the largest, the most expensive and the most avant-garde of their day.'  En kent de inleiding vele rake, verrassende en confronterende opmerkingen, constateringen en standpunten.  En dat is dan nog slechts de inleiding.  Na de eerste 100 bladzijden moet ik zeggen dat de auteur niet altijd vasthoudt aan zijn eigen inleiding, maar ook wel eens vervalt in wat hij aanduidt met dat wat andere auteurs beschrijven.  Maar niettemin een geweldig boek en volgens een review moet ik het belangrijkste deel nog lezen ; het deel getiteld 'The Origins of the Landscape Movement' (een 2de boek review).  Kopen, De Slegte heeft 'm, en lezen !!


Zondag 10-Jul-05

Het al eerder aangekondigde 'Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)' nu in de voorverkoop voor de actieprijs van € 39,95.  Lijkt me geen geld voor 5 to 600 pagina's materiaal.  Zeker niet als het het nivo van 'Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht' (ook uitgeverij Matrijs) haalt.


Verkoopacte WulperhorstDinsdag 5-Jul-05

Op marktplaats.nl 'Verkoopacte buitenplaats "De Wulperhorst" uit 1801'



Vrijdag 1-Jul-05

Vorig jaar als eens tegen gekomen en voor komend studiejaar staat er weer een cursus Tuinkunst en Parken: historie en instandhouding ingepland.   Een cursus om de leemte 'monumentaal groen' in te vullen.  Met hoofdthema's als Ontwerp en Vormgeving, Hovenierskunst en Rentmeesterschap.  Drie trimesters van elk ca. 10 werkweken.  De cursus is ondergebracht bij de leerstoel Monumentenzorg in de praktijk van lector dr. P.W.F. Brinkman.  De dagelijkse organisatie en coördinatie berust bij de PTGroep van de Faculteit Natuur en Techniek van de Hogeschool van

.
Natuurlijk ook een brochure.
Het calendarium vermeld een cursusbedrag van € 3.700,-


Donderdag 9-Jun-05

In maart 2005 werd bij het opruimen van de grote zolder op Vollenhoven o.a. een kaart met het huis met omringend park, waterpartijen met bruggetjes, lanen, wegen, boomsoorten (loof- en naaldhout), heesters en bloemperken en de ijskelder gevonden.  Niet gesigneerd, maar waarschijnlijk van de hand van Hendrik van Lunteren.  Verder een kadasterkaart uit 1848 met de aantekeningen waaruit blijkt dat het ontwerp, op een aantal details na, is uitgevoerd.  Zie ook de site van Landgoed Vollenhoven, 'Vondst op zolder'


Dinsdag 7-Jun-05

Lezend in Jaarverslag van Geldersch Landschap en Geldersche Kasteelen viel mijn oog op de zinsnede '...veldovens gevonden waar waarschijnlijk de stenen voor Paleis het Loo zijn gebakken'  Dat vraagt om verder zoeken.  Vond meer onder Veldoven ; met foto's, kaartmateriaal en uitleg.  Archeonet meldt ook nog 'In de buurt van de ovens is nog een grote kleiput zichtbaar, waaruit de leem werd gehaald die nodig was voor de productie van de bakstenen'.  Het Reformatorisch Dagblad vermeld een en ander ook en nog wat meer details ; 'ruim 1 miljoen stenen nodig', maximaal '300.000' stenen per jaar, 'grondstoffen misschien een reden voor lokatie van Het Loo aldaar te midden van heidevelden en zandvlakten', een pad aldaar genaamd 'Rode Pad' (rood puin) en 'nog aanwezige leemkuilen'


Maandag 6-Jun-05

Naar aanleiding van de tentoonstelling van gisteren nog even gezocht met Rademaker als trefwoord en (nieuwe) biografische gegevens en een verkenning van zijn getekende werk gevonden.


Zondag 5-Jun-05

Tentoonstelling "Ankers en Identiteit.  Rademaker’s kasteeltekeningen en latere visies op ‘het kasteel’", te Amerongen, bezocht.
Een 10-tal panelen met 9 kastelen waarvan de 17e en 18e eeuwse tekeningen van Abraham Rademaker (1676/7-1735) worden getoond.  Ook zijn er foto’s van eind 19e eeuw tot heden.  Veelal 2 of meer beelden vanuit eenzelfde gezichthoek.  Het totaal geeft een beeld hoe de gebouwen zijn geworden wat ze nu zijn.

Als in aantekeningen gezegd, 10 panelen, dus klein.  De tentoonstelling doorkruist het gehele land, dus wacht tot hij in de buurt is en combineer hem met iets anders.
Ik heb de tentoonstelling op Amerongen bezocht en gelijk de tuinen van Amerongen doorkruist.  Een fantastische border langs de tuinmuur in het verlengde van de oranjerie.  Ietwat knullig is een restauratie van van die tuinmuur en over de totale lengte latwerk tbv leifruit aanbrengen om vervolgens over een grote lengte geen leifruit aan te planten, maar een border aan te leggen.  Overigens overal fraai gerestaureerde muren.
Verder hier en daar mooi snoeiwerk met taxus en buxes.  De oranjerie, het kinderhuisje natuurlijk en veel meer.

Vervolgens ben ik wezen wandelen in het park rond kasteel Broekhuizen.  Prachtig mooie lijnen, maar op dit moment herstellende van allerlei ingrepen in het name de ondergroei.  Een en ander moet nog 'aantrekken'.


Donderdag 26-Mei-05

17-Mei-05 had ik de naamgeving voor tuinstijlen vanuit een aantal artikelen en boeken naast elkaar gezet.  Hierbij staat ook de van toepassing zijnde periode.  Ik was begonnen dit verder uitbreiden met tuinarchitecten en dacht ook de grotere, beroemdere en invloed hebbende tuinen en parken op te nemen.  Een soort van tijdbalk met stijlen, architecten en tuinen en parken.  Een referentiekader om al lezende andere tuinen, parken en mensen te plaatsen.

Ik zeg altijd maar 'weten, kennen is zien'.  En nu ondervond ik 'ergens mee bezig zijn laat het oog op soortelijke materie vallen'.  Op internet vond ik al snel
The History of Gardening Timeline
A history of British gardening, Launch gardening timeline
Common or Garden Thief: Timeline
Kew, Royal Botanic Gardens timeline
Plant Trivia TimeLine

Of een boek, 'A Brief History of Gardening', met time line ; blader
En tot slot
Timeline Software


Woensdag 25-Mei-05

Gesundheitspferd - J.G. GrohmannIk vond een heruitgave van gisteren genoemd werk van Le Rouge ook bij Uhl Verlag.
Aankondiging van verschijnen en het boek zelf.  'Ca. 560 Seiten mit rund 500 ganzseitigen Abbildungen und Falttafeln'

Bij dezelfde uitgever wordt een heruitgave van 'Ideenmagazin für Liebhaber von Gärten, englischen Anlagen und für Besitzer von Landgütern' van Johann Gottfried Grohmann  genoemd.

Een aantal van de afbeeldingen uit 'Ideenmagazin...' zijn te zien via SUB Göttingen, Das Buch des Monats April 2004
Click Abbildungen en nächste Seite om te bladeren.

Een mooi voorbeeld is het hiernaast geplaatste 'Gesundheitspferd'


Deze heruitgave van de 2 werken van Le Rouge en Grohmann doen verlangen naar de heruitgave van een Nederlands werk en wel 'Magazijn van Tuin-sieraaden...' van Gijsbert van Laar.  Een heruitgave van 'Den Nederlandtsen hovenier' van Jan van der Groen is al geweest.


Dinsdag 24-Mei-05

Jardins Chinois - G.L. Le RougeHad al eens eerder deze heruitgave gevonden, maar nu nog maar eens teruggezocht.  'Jardins Anglo-Chinois' van Georges Louis Le Rouge.
Een aantal sites gevonden.
Complete illustrated catalogue, 'Each of the 483 illustrations are reproduced in reduced scale, some smaller then others' (57 tot 110 €)
VERSION EXCEPTIONNELLE (900 €) en op dezelfde  site, onderaan de page, VERSION STANDARD (600 €)

Verder zoekend met de titel en schrijver kwam ik op Digital Library / e-facsimiles van University of Wisconsin  met
LeRouge, George Louis. Detail des nouveau jardins a la mode
en verder ook
Plaw, John. Sketches for Country Houses, Villas, and Rural Dwellings
Repton, Humphry. Sketches and Hints on Landscape Gardening
Chambers, Sir William. Desseins des edifices, meubles, habits, machines, et ustenciles des Chinois
Papworth, John Buonarotti. Hints on Ornamental Gardening



Zondag 22-Mei-05

Sparrendaal- P.J. Lutgers (Driebergen)In vitrines, van de bibliotheek van Driebergen, is van 11 mei tot 17 juli een tentoonstelling van 36 originele steendrukken van P.J. Lutgers van verschillende buitenplaatsen en vergezichten van de Utrechtse Heuvelrug. Zij worden geveild op 1 oktober 2005 om 11.00 uur in Huize Sparrendaal.

Dit zullen ongetwijfeld exemplaren uit 'Gezigten in de omstreken van Utrecht' van P.J. Lutgers zijn.  Dit werk kent 87 afbeeldingen van gezigten op huizen en uitzigten in en op de Utrechtse Heuvelrug en langs de Langbroekerwetering.

Hiernaast Sparrendaal te Driebergen.



Dinsdag 17-Mei-05

Hoofdstuk 2 van De Leidse Lustwarande van Henk Rijken geeft een interessante uiteenzetting over het dan weer wel en dan weer niet parallel lopen van stijlbenamingen in de tuinkunst en stijlbenamingen in bijvoorbeeld de architectuur of kunst.  Renaissance en Barok zijn gekend in de tuinwereld, maar voor andere perioden lopen benamingen niet parallel.  De term Gotisch zal niet worden toegepast voor Middeleeuwse tuinen en de landschapsstijl is dusdanig ingeburgerd dat de kunstnijverheidperiode Biedermeier nooit de vlag voor deze lading zal zijn.  Er lijkt dus al geen consensus betreffende de stijlbenamingen te zijn en nu voegt Rijken er nog maar eens nieuwe benamingen aan toe.  Bijvoorbeeld de Mathematische en de Geometrische tuinkunst.  In tuinstijlen heb ik zijn en benamingen en perioden als in andere boeken en artikelen samengevoegd.  Op dezelfde pagina heb ik ook links naar Style Diagrams van Tom Turner's Garden History gezet.


Maandag 16-Mei-05

Dit weekend gelezen en veel gebladerd in De Leidse Lustwarande van Henk Rijken.  Fantastisch boek.  Best wel opmerkingen te maken, maar prachtig materiaal in tekst en beeld bijeen gebracht.  Meer volgt in separaat documentje.


Zondag 15-Mei-05
Het tijdschrift Monumenten Maart 2005 (jrg 26, nr 3) heeft als thema 'Kastelen en historische buitenplaatsen ; Monumenten site
Le Château de Haar à Haarzuylens van Dr. P.J.H Cuypers staat op marktplaats.nl ; 150 Euro ; veel geld al zegt de eigenaar terecht, zeldzaam werk, bijna nooit te koop, blijvende waarde, slecht 150 Euro.


Dinsdag 10-Mei-05

Lezing over 'Theekoepels langs de Vecht' door de heer Meulenkamp.
Een lezing voor een Groei en Bloei publiek, dus een deel van de mensen kwam denk ik voor wat meer groen en bloemen en wat minder historie.  Ik heb echter genoten.  Als bladeren door zijn boek 'Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek, Overvloed & welbehagen'
Recent beeldmateriaal van de theekoepels is te vinden op http://www.kasteleninutrecht.nl/theekoepels.htm


Maandag 9-Mei-05

Lezing 'Lieven Rosseels en het Kronenburgerpark' door mevrouw Christ Vanderheyden.  Een lezing met voor de pause algemeenheden over de ontwikkeling van de landschapsstijl en haar kenmerken.  De bekende Engelse namen als Bacon, Pope en Kent, maar ook de Fransman Rousseau.  Welke was de vormentaal, esthetische criteria en adviezen.  Na de pause volgende de namen en details rond de familie Rosseels; Guillelmus, Egide, Jacques en Pierre Livin.  Daarna Rosseels en zijn werken en nalatenschap in Nijmegen.  Tot slot werd de lezing afgesloten met het Kronenburgerpark van Frank Boeijen en een 'auto-diashow' van beelden van en uit met name Kronenburgerpark.
Een lezing die veel ten toon spreide.  In beeld, maar ook in tekst.  Dat laatste soms wat te veel.  De landschapsarchitect was zo eerlijk om te zeggen dat ze op de vraag om een lezing over Lieven Rosseels te houden moest antwoorden dat ze nog nooit van die naam gehoord had.  Dit antwoord deed mij gelijk aan een artikel van mevrouw Oldenburger-Ebbers denken, 'De meeste tuinarchitecten vinden de historie niet interessant'
In een emailcontact heb ik haar nog verwezen naar een site met oude beelden van de Nijmeegse vestingingwerken
.  Kronenburgerpark is aangelegd op een deel van de voormalige vestingwerken, wat heet, een deel hiervan is opgenomen in Kronenburgerpark.


Zondag 8-Mei-05
Beeckesteijn - J.G. Michael (Velsen)Beeckesteijn - J.G. Michael (Velsen)In het boek 'Buitenplaatsen' van Monumentenzorg gelezen.  Het artikel over de Cascade-methode en Beeckestijn als case-study.  Erg interessant.  Nog eens wat ander materiaal betreffende Beeckestijn van de plank gehaald.  Ik heb artikelen over Beeckestijn altijd gelezen, en geschreven gedacht, als het voorbeeld van de intrede van de landschapsstijl in Nederland.  En heb nooit afdoende oog gehad, en nooit door de artikelen gekregen, voor het dichter bij het huis gelegen formele deel.  Voor de basisstructuren van het geometrische patroon.  En een bijbehorende achtergrond of een gissing daarna.  De driehoeken en de christelijke drie-eenheid, de 'ideale' harmonische en muzikale verhoudingen van Alberti en Pythagoras, cirkelvormen, en cirkel in vierkant, getallensymboliek.  In hetzelfde artikel ook meer achtergronden om het landschappelijke deel 'te lezen'.  Zinsdelen als 'symbolen voor hemel en paradijs', 'dwaalwegen door het leven' en 'plaatsen van afzondering en inkeer' verwoorden niet alleen een diepere gelaagdheid, maar bevestigen ook opnieuw dat alleen weten, kennis, laat herkennen, zien.  En zo heeft zo'n park 'lagen van beleving'.  Van buiten, groen en natuur, tot de weergave van een 'levensfilosofie'.



Vrijdag 6-Mei-05
Het woord wandeling.   Ik weet niet meer waarom, maar recentelijk schoot het woord wandeling me door het hoofd.  Ik zal ergens in een park hebben gelopen en diverse malen rond mijn as hebben gedraaid, om maar niets te missen.  Want ik wist niet hoe te lopen.  Welke route te volgen om maar niets te missen?  Welke route te lopen om geleid te worden tot vergezichten, aandachtpunten, kleuren en lijnen?  Hoe had de tuinarchitect gedacht mensen te laten lopen zoals hij het wilde?  Zodat zij zagen wat hij wilde en op een manier die hij wilde.  Was de eigenaar op de hoogte?  Was er een kennisoverdracht geweest van architect naar eigenaar en begeleide de laatste de bezoekers?  Was er een begeleidend schrijven?  Een kaart of boekje?  Of was het een kwestie van weten waar te starten en de vormgeving leid je vanzelf van de ene naar het volgende punt?  Een onbewust (voor de wandelaar) afgedwongen (door de tuinarchitect) route?


Donderdag 5-Mei-05
Zat te denken, te mijmeren, over bewust handelen, ontwerpen, uitvoeren enerzijds en gedachteloosheid, routine, automatisme anderzijds.  Wikt en weegt de schrijver ieder woord?  Overweegt de schilder iedere penseelstreek?  Visualiseert de tuinarchitect iedere potloodstreep? 
Heeft een Zocher, een Roodbaard, een Springer over ieder lijntje op zijn ontwerp nagedacht?  Een tuinarchitect heeft het gigantische nadeel van de tijd, de duur van ontwerp tot 'volwassenheid'.  De zin van de schrijver staat, de penseelstreek van de schilder is gelijk zichtbaar.  Maar een nieuwe tuin is iel, is kaal, is leeg.  En dan volgt een strijd met onkruid, een concurrentiestrijd tussen gewassen.  Het duurt tot het beeld dat de tuinarchitect voor ogen had tot stand komt.  Niet voor niets 'boompje groot, plantertje dood'.  Wat is het eindbeeld?  Hoe kom je tot dat eindbeeld?  De tuinarchitect is allang weg.  Wat, mogelijk allang dood.  Dat laatste zeker bij historische tuinen.  Schiet me ineens te binnen dat Springer vaak nog terugkwam op de buitenplaatsen waar een ontwerp van hem was uitgevoerd.  Een stuk continuïteit.  Een begeleiding naar zijn eindbeeld.  Tegelijkertijd is eindbeeld niet van toepassing.  Groen is leven, is verandering.  Is eindig en gelijktijdig oneindig.
Als alles doordacht is, waar ligt dan creativiteit, spontaniteit, grootsheid.  Hoe verwordt doordacht niet tot sjabloon.  Hoe verworden stijl, regels, verhoudingen niet tot een checklist, niet tot een overal meer van hetzelfde, niet tot de nieuwbouwwijken van de laatste decennia.

Nog iets anders is, een ontwerp is een ontwerp.  Wat is uiteindelijk wel of niet uitgevoerd.  Papier is geduldig.  Wat bewaard is gebleven is niet de werktekening geweest of door de uitvoerder het veld mee ingenomen.  Veel bewaard gebleven ontwerpen, zeker die waarover gepubliceerd is, zijn kunststukjes.  Op papier kan veel, vaak veel meer dan in de praktijk.  Er bestaat zoiets als dichterlijke vrijheid.  Hoe noem je dat bij de kunstenaar/tuinarchitect/tekenaar?


Donderdag 28-Apr-05

Een lange, maar mooie dag.  Ik had de voorgaande zondag gewerkt en deze donderdag vrij.  Naar Friesland gegaan.  Eerst naar de tentoonstelling 'Yn alle staten. Stinzen en staten in Fryslȃn'.  Meer over deze tentoonstelling in 'Yn alle staten  Stinzen en staten in Fryslȃn'.  Vervolgens een bezoek aan een aantal Roodbaardscheppingen; Vijversburg, Stania State en Prinsentuin.  En tot slot, 's avonds de lezing 'De historische ontwikkeling van de tuinaanleg bij staten en buitenplaatsen in Friesland' door mevrouw R.L.P. Mulder-Radetzky.


Zaterdag 23-Apr-05

De buitenplaats Vreedenhoff aan de Vecht - A.J.A.M. LismanIk keek eens terug over m'n dagnotities en dacht tijd om weer wat boeken te noemen.
Na de lezing van Lisman gelijk gezocht naar zijn boek over Vreedenhoff.  En jawel, gevonden en gekocht  ; 'De buitenplaats Vreedenhoff aan de Vecht'.  Op hetzelfde adres hadden ze ook 'Oorden van Schoonheid, Buitenplaatsen en landgoederen in Hilversum', T. Coops (red.).  Kon ik niet laten liggen.
Tot slot.  Ik had mijn bezoek aan Hofwijck al gemeld.  Aldaar gelijk 'Hofwijck Het gedicht en de buitenplaats van Constantijn Huygens' van T. van Strien en K. van der Leer gekocht.  Gelezen, mooi en interessant boek!!



Vrijdag 22-Apr-05

Ik zat wat te internetten als 'voorbereiding' op bezoek van de tentoonstelling "Yn alle staten" Stinzen en staten in Fryslân.  Kwam op Maquette Vijversburg uit 1875 - tentoongesteld bij Tresoar tot 30 april 2005.  En een 2-tal krantenartikelen betreffende de vondst van de maquette.  Kijk, da's nou mooi materiaal.
Wat meer rond het Bos van Ypey / Vijversburg is te vinden onder http://www.tietjerk.nl/ypey.html


Donderdag 21-Apr-05

Buitenplaatsen - MonumentenzorgZitten lezen in 'Buitenplaatsen' van Monumentenzorg.  Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen.  Bundeling van artikelen met als centraal thema Buitenplaatsen.  Met o.a. artikelen over thema's die je niet zo vaak tegenkomt.  Bijvoorbeeld rond wettelijk kader, geschiedenis van bescherming, en wat ook heel leuk is 'praktijkervaringen'.  Welke bronnen zijn er om iets terug te brengen naar een oudere toestand?  Hoe betrouwbaar zijn die bronnen?  In hoeverre is een oudere praktijk toepasbaar? (denk aan mankracht en kosten)  En waar praat je bij het eindresultaat uiteindelijk over?  Een reconstructie, een restauratie, een herstel?  Of 'niet meer' dan een benadering van een ooit bedoelde sfeer?

In een andere artikel komt de vroegere hovenier met zijn kunde en kennis naar voren.  En met toepassing van oudere technieken en gereedschappen en het effect hiervan.  Denk bijvoorbeeld aan de zeis en de introductie van de grasmaaier en het verschil in eindresultaat als gevolg van de toepassing van gereedschappen.  Alweer zo'n interessant artikel op het praktijkvlak en niet opnieuw een cultuurhistorische kenschets.  Moest gelijk denken aan het boek 'Tuinieren door de eeuwen heen' (ook uitgegeven door Waanders).  Met veel over tuingereedschappen, technieken e.d.



Woensdag 20-Apr-05

De 6de en laatste lezing in de serie van 6 onder de noemer 'Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen'.  Door de heer Heimerick Tromp.  Een lezing over Soestdijk en De Haar en dan met name de parken, de veranderende opvattingen over 'natuur' en de impact daarvan op de structuur en invulling van tuinen en parken.  Ik heb zo'n hekel als mensen zeggen 'mijn ding', maar in dit geval, dit is 'mijn ding'.  Deze inhoud, dit materiaal, deze kennis, pakt mij, boeit mij.  Kan hier niet genoeg van horen of zien.
Wist en weet eigenlijk heel weinig van Soestdijk.  Denk eigenlijk alleen een hoofdstuk(je) uit 'De Nederlandse Buitenplaats' van Jhr. Dr. H.W.M. van der Wijck.  En ik ken wel het boek over Soestdijk van de hand van de heer Tromp, maar heb het niet.  Hou ook de indruk dat veel van het park niet bekend of niet gepubliceerd is.
De Haar is weer heel iets anders.  Daar is al veel over gepubliceerd.  O.a. door de heer Tromp.  Ook veel over de tuinen.  En zou er niet een tentoonstelling met materiaal van Cuypers bij NAI komen?
Als gezegd, de heer Tromp sprak ook over de overgang van de formele naar de landschapstuin (laten we ze voor het gemak maar even zo noemen).  En dan met name over welke invloeden waren er en 'vanwaar' kwamen ze.   Meer vanuit Duitsland en Frankrijk (Italie) dan Engeland.  Denk aan de reizen, Grand Tour, de prenten en boeken en natuurlijk de eerste tuinsarchitecten (Duitsers als Michaël en Zocher).
Tot slot intrigerend is een opmerking als 'de halve maan en de sterren' in een deel van de formele tuin van Beeckesteijn en een mogelijke relatie met de vrijmetselarij.  Ongetwijfeld meer in zijn nog uit te komen boek
Landschapsstijl in Nederland 1650-1800


Woensdag 13-Apr-05

Al weer de 5de lezing in de serie van 6 onder de noemer 'Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen' ; de heer Renger de Bruin.
Dit was een geheel andere lezing.  Misschien wat tegenvallend.  Maar er wat langer bij stilstaand heeft dit niet zo zeer te maken met de inhoud of presentatie, maar met persoonlijke verwachtingen en het vervolgens gepresenteerde.
Deze keer ging het niet zo zeer over de kastelen/huizen, hun omgeving of bewoners, maar over bestuursvormen in Utrecht door de eeuwen heen.  De machtsverhoudingen, het bijbehorende politieke spel, verschuivingen in de verhoudingen, invloeden, geld, namen (families).

En dat alles specifiek voor de huidige provincie Utrecht, met wat linken richting 'het landelijke spel' en linken met bewoners (en hun huizen) van de Langbroekerwetering en hun positie in het spel van besturen en uitoefenen van macht.


Zondag 10-Apr-05

Wassenaar en Voorburg bezocht.  In Wassenaar, in de Paauw, was de tentoonstelling ‘Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland’.  Een kleine, aardige tentoonstelling.  Wat meer details via deze link.  Daarna naar Backerhagen met de koepel en de restanten van de schelpengrot.  En tenslotte naar Hofwijck te Voorburg.  Het huis had ik nog niet eerder bezocht, de tuin wel.  De tuin is overigens recentelijk 'gerestaureerd' naar de vormen, voor zover als mogelijk, en de invulling als ten tijde van zijn ontstaan onder Constantijn Huygens.  Ik wil nog een documentje samenstellen om een en ander te illustreren.  Goede informatie is overigens te vinden op de home site van Hofwijck.  Op de site resulteert 'Klik hier voor de grote versie van de tuinplattegrond' in de huidige plattegrond.  En onder de link De Prate-banck staan een aantal nummers van dit informatiebulletin.  In het nummer van december 2000 een schitterend artikel 'Hofwijck, een paradijs naar Gods beeld en gelijkenis'.  In het nummer van december 2002 wordt de tuinrestauratie aangekondigd.  En tot slot, in het nummer van december 2003 volgt nog eens 'De cultuurhistorische achtergrond van Hofwijcks tuin'


Woensdag 6-Apr-05

De 4de lezing in de serie van 6 onder de noemer 'Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen'.   Nu mevrouw Catharina van Groningen met De Stichtse Lustwarande.  En weer een ander type lezing.  Deze keer de huizen en de tuinen met hun stijl, hun vormgeving en inrichting en hun plattegronden.  Dit steeds in blokken van 50 jaar om ruwweg de gemeenschappelijke delers van zo'n periode te schetsen, maar ook de kenmerkende onderscheidingen tussen de verschillende periodes.  Na de pauze volgde een schets van het interieur, voorwerpen enz aan de hand van afbeeldingen van het interieur in de verschillende periodes.  Zeg maar een uitleg van wat te zien op een schilderij, een gravure of tekening.
Aan het eind wees mevrouw van Groningen nog op de mogelijkheid van een busexcursie met Het Utrechts Landschap over De Stichtse Lustwarande, de Heuvelrug Express.


Dinsdag 5-Apr-05

Grot, Kronenburgerpark (Nijmegen)Moest in Nijmegen zijn om een boek op te halen en bedacht op de terugweg 'laat ik even in Kronenburgerpark kijken'.  Dit omdat ik me vaag een berichtje herinnerde over 'herstelwerkzaamheden' in het park.  Wilde de actuele status wel eens even zien.  Gemengde gevoelens.  Alle paden opnieuw geasfalteerd.  Die nieuwe, diep zwarte indruk die nieuw asfalt kan maken en dan brede paden.  Gevoelsmatig erg breed (maar oudere afbeeldingen laten ook reeds brede paden zien, moet het publiekskarakter van het park zijn).  Verder heeft de vijver een nieuwe stenen beschoeiing (komt hard over), is veel beplanting verwijderd, maar ook nieuwe aanplant te vinden.  Last, but not least, de grot is ontdaan van al zijn beplanting en ligt er nu kaal en naakt bij.  De verschillende ingangen tot de grot zijn nu afgesloten met een hek.  Overigens stond en staat het geheel ook nog eens binnen een hekwerk.  Jaren geleden daar nog eens overheen geklommen.  Moest toen kijken.  De grot lag toen nog dik in het groen en de ingangen waren nog niet afgesloten.  Wat heet, de grot was zelfs bewoond.  In een hoek lag een oud matras, vast van een zwerver.  Verder was ik het flinke stijgen en dalen als gevolg van de accidentatie vergeten.  Wist nog wel dat het op en neer gaat in Kronenburgerpark, maar zo stevig, nee dat was ik vergeten.
Algehele indruk is dat ik later, in een zomer, nog eens terug moet komen.  Als een en ander een eerste groeifase heeft gehad en vol in het blad staat.


Thuisgekomen nog even gezocht naar hits op internet.  Via de site van de gemeente Nijmegen is meer info te zoeken.  O.a. een en ander over de werkzaamheden en het gemeentebesluit tot aanpak met een fraai rapport over de historie, de huidige situatie en de aanpak.


Donderdag 31-Mrt-05

Was vandaag even in Sonsbeek (Arnhem) en heb kans gezien door de Steile Tuin te klimmen.  Vroeger was dit de midgetgolfbaan en daarvoor de moestuin.  Het is nog te vroeg in het voorjaar om een idee van de planten, de kleuren en de 'volheid' te krijgen.  Wel een goede indruk van het enorme hoogteverschil.  Haaks op de helling zijn er muurtjes.  Als het ware een visualisering van de hoogtelijnen.  De helling zelf is er een van 15%; een kuitenbijtertje.  Als de Tour de France weer de bergen in gaat, eens opletten wat voor stijgingspercentages dan naar voren komen.
's Avonds thuis nog even op internet gezocht naar meer information betreffende de Steile Tuin.  Vond toen onder andere de site van 'Vereniging Vrienden van Sonsbeek'  Onder Parken staat de entry steile tuin.  Met meer info en beeldmateriaal.


Woensdag 30-Mrt-05

Lezing nummer 3 in de serie van 6 onder de noemer 'Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen'.   Deze keer mevrouw Thera Coppens met een lezing betreffende een 3-tal buitenplaatsen in/rond Baarn.  Te weten Soestdijk (huis aan de dijk naar Soest), de Eult en Groeneveld.  Meer een lezing over de mensen, dan de huizen en tuinen.  Voor de pauze een lezing zonder dia's.  Een schets van het ontstaan van de huizen, de bewoners, de verbanden tussen de bewoners, hun plaats in de Nederlandse geschiedenis, een schets betreffende de vervlechting van families, geld en macht.  Erg interessant en met name als je al het een en ander aan kennis hebt.  Als de familienamen als Bicker, de Witt, Deutz, Hasselaer en de Oranjes al bekend en te plaatsen zijn, wordt de opeenvolging van bewoners, verervingen en familiebanden alleen maar duidelijker.  De 'upperclass' van die tijd.  En dan de vele kleinere wetenswaardigheden, het kleine persoonlijke bij de grote namen.  Een geheel ander type lezing dan voorgaande, maar niet minder interessant.
Na de pauze volgden dia's en meer details.  Veelal portretten van eerder genoemde personen, maar ook dia's van de geaquarelleerde plattegrond van De Eult (en de 3 gezichten in het park) en van Soestdijk met zijn Drakenfontein en de wind/rosmolen (later watertoren) om de fontein te laten spuiten.


Zondag 27-Mrt-05

Wilhelmstempel, Koninklijk Park Het Loo (Apeldoorn)Al langere tijd, maar onregelmatig, op zoek naar meer materiaal over het Paleispark bij 't Loo.  Heb wel wat artikelen en een kopie van de kaart van Smulders met daarin geschreven de benamingen van allerlei elementen als Willemstempel, de Paraplu enz., maar zoek nog meer.  Meer (oude) afbeeldingen, foto's en ansichten, maar ook beschrijvingen en verhalen.
Vond vandaag een 'galerie' ansichten onder www.oud-apeldoorn.nl.  30-tal ansichten van Paleispark van 't Loo. In de vorm van een galerie van 5 * 6 ansichten.  Met o.a. de Willemstempel, Louisetempel, de Badtenten en 't Chaletje van Wilhelmina.
Verder ook Luchtfoto's van Paleispark 'Het Loo'.  Helaas in de zomer, dus alles vol in 't blad en veel minder zicht op structuren en elementen.



Woensdag 23-Mrt-05

De tweede lezing in de serie van 6 onder de noemer 'Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen'.  Vanavond De Vecht.  Voor de pauze de heer Munnig Schmidt met een dia-presentatie en lezing betreffende 'een reisje langs De Vecht'.  Beginnend voor Zuylen, in noordelijk richting en eindigend na Loenen.  Veel dia's gemaakt in de winter, dus een kale wat grauwe sfeer.  Maar wel in een winter waarin De Vecht dichtgevroren was.  Wel de manier om door bomen zonder blad heen, de verschillende buitenplaatsen zo goed mogelijk te kunnen zien.  Iedere dia werd begeleid door wat historie, bouwkundige opmerkingen, familienamen, familierelaties enz.
Ik ken zelf de meeste genoemde buitenplaatsen wel.  Weet in ieder geval ze te plaatsen; waar langs De Vecht.  In de koffiepauze hoorde ik verschillende mensen die dit niet konden en dit als een gemis ervoeren.  Wat ik zelf denk dat beter kan is af en toe een kaart van De Vecht, met 'waar zitten we'.  Verder gebruik maken van een 'licht-/aanwijspen', meer dia's met meer kleur, meer zon en wat dia's met 'in huis' beelden.

Hek, Vreedenhoff (Nieuwersluis)Na de pauze vervolgde de heer Lisman met een dia-presentatie en lezing over de buitenplaats Vreedenhoff (Nieuwersluis/Loenen aan de Vecht).  Een lezing en dia's over de tuin, de hekwerken, het exterieur en interieur van het huis, aspecten uit de geschiedenis enz, enz. Smaakvolle verhalen over de bewoners van de buitenplaats en de wijze waarop zij Vreedenhoff bewoonden.  Een lezing doorspekt met anekdotes, mooie uitspraken van en over bewoners en bezoekers.  Zoektochten naar historische aspecten als wie was toch de schepper van dat grootse hek of waar komen die tuinvazen toch vandaan.  Een lezing die uitliep, maar waar deelnemers niet genoeg van konden krijgen.  Een bevlogenheid, enthousiasme, humor, kennis enz, om van te genieten.  Het laatste eigenlijk in hoofdletters.  Mocht iemand ooit de woorden Lisman, Vreedenhoff en lezing zien staan of horen, dan kan ik slechts zeggen 'inschrijven' !! of 'gaan' !!


Dinsdag 22-Mrt-05

Vond vandaag 'Dag van het Park' gelanceerd door ANWB.
Meer op ANWB site.  Soortgelijke info op Stadswerk.  Mijn interesse wordt dan gewekt door opmerkingen als 'Enschede heeft veel historische parken, gemiddeld zo’n 120 jaar oud. De activiteiten in de parken staan dan ook in het teken van hun geschiedenis'.  En bij Haarlem staat 'Tijdens de Dag van het Park is er aandacht voor de historie van de monumentale parken...'


Zondag 20-Mrt-05

Vorige week zondag al veel gelezen in 'Natuur en Kunst' van Erik de Jong.  Vandaag het hoofdstuk betreffende Zijdebalen.  Ik had ook nog een kopie van de tentoonstellingsgids 'Zijdebalen - Lusthof aan de Vecht' te liggen.  Een tentoonstelling gehouden in 1981, in Centraal Museum Utrecht en een begeleidende gids met inhoud door Erik de Jong en D.R. Snoep.  In de gids staan alle tekeningen van Zijdebalen door Jan de Beijer.  En natuurlijk is er overlap tussen de inhoud van de gids en het boek, maar er is des te meer aanvulling.


Donderdag 17-Mrt-05

Ja, ja, eindelijk te pakken.  'Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek en 's-Graveland' van o.a. Carla Oldenburger (-Ebbers) en ook nogeens 'Theekoepels en tuinhuizen in de Vechtstreek, Overvloed & welbehagen' van Wim Meulenkamp.  Het eerste kende ik al en in bezit in kopie, maar altijd al een origineel willen hebben.  Het tweede kende ik enkel van titel en schrijver.  En met meerdere andere boeken van Wim Meulenkamp in bezit, en gelezen hebbend, wilde ik die tweede ongezien ook hebben.  Het tweede heeft het eerste als basis, maar dan weer 'meer en anders'.
Recent beeldmateriaal is te vinden op http://www.kasteleninutrecht.nl/theekoepels.htm


Woensdag 16-Mrt-05

De eerste lezing in de serie van 6 onder de noemer 'Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen'.  Deze eerste door Drs. Fred Vogelzang onder de titel 'Kastelen in Utrecht, inleiding en plaatsing in historische context'.  Wat inhoud betreft meer in een separaat document.  De heer Vogelzang zou in eerste instantie zorg dragen voor het aanleveren van de sprekers voor het 6-tal lezingen, maar een en ander eindigde in het zelf van wal steken middels de eerste op het thema inleidende lezing.  In een vlotte, gemakkelijke stijl werd zijn verhaal afgestoken.  Met een stuk enthousiasme en bevlogenheid ten aanzien van het onderwerp en geschiedenis in het algemeen.  Overigens met een publiek wat ook een stuk geschiedenis met zich meebracht, dan wel 'geschiedenis is'.  Veelal grijzende oude(re) mensen, gelukkig ook veel vrouwen en niet alleen mannen.
Een uitleg en woordgebruik welke een 'laag instapniveau' mogelijk maakte.  Het verhaal werd geillustreerd door oude prenten en foto's van deze tijd in een powerpoint presentatie.  Een herkenning van 'het nu' bij de foto's.  Het gemompel van 'ook gezien' of 'weet je wel' of gewoon 'ja, ja'.  En de prenten met 'het toen'.  Een 'ooh' en 'aah'.
Een aangename lezing en wat zo lekker is, nog 5 te gaan !!


Zondag 13-Mrt-05

Natuur en Kunst - E. de JongVeel gelezen in 'Natuur en Kunst' van Erik de Jong.  Heb het boek al jaren, maar nog nooit compleet gelezen.  Week of wat geleden opnieuw voorin begonnen en vooral vandaag veel gelezen.  Met name de hoofdstukken betreffende Het Loo en Heemstede.  Beschrijvingen en een uitleg die passen bij wat men dan wel zegt, 'je ziet wat je weet'.  Of te wel met nog meer kennis ga je nog meer zien, begrijpen.  Zoveel disciplines komen te samen in dit boek.  Passend bij al die losse deelaspecten die ik benoem om te begrijpen waarom tuinhistorie me zo intrigeert.  Maar ook dat gevoel van zoveel niet te weten, zo veel na lezing niet te kunnen reproduceren.  Heb ik het dan wel begrepen?  Niettemin toch al een aantal uren lezend.


Woensdag 9-Mrt-05

De Leidse Lustwarande - H. RijkenIk had het boek ' De Leidse Lustwarande  Geschiedenis van tuinkunst bij Kastelen en buitenplaatsen rond Leiden, 1600-1800'  van Henk Rijken via internet bij de Bruna besteld.  Vandaag bij de lokale boekhandel afgehaald.  Indrukwekkend.  420 Pagina's, klein lettertype, vele, vele afbeeldingen.  Alles zwart-wit.  Als je het kaft ziet is dat dan toch een beetje jammer.  Daar staan 3 afbeeldingen in kleur.  Geeft toch net weer even wat meer weer.  Ongetwijfeld een kostenaspect.  Meer volgt in een apart documentje.


Zondag 6-Mrt-05

Weer eens gekeken op de website Collectie Utrecht van Erfgoedhuis Utrecht.  Echt een aanrader !!  Verhalen per thema, plaats , collecties per plaats en vrij zoeken.  Het thema aansluitend bij mijn interesse is 'Het rijke Utrechtse buitenleven'.  Met verhalen en afbeeldingen over tuinontwikkeling, buitenplaatsarchitectuur, buitenplaatsen langs de Vecht en op de Utrechtse Heuvelrug en specifieke kastelen en buitenplaatsen als De Haar, Amerongen, Zeist, Groeneveld, Zuylen, Sparrendaal en Doorn.  Het afbeeldingsmateriaal is fantastisch.  Denk aan bv de tekening van Sparrendaal met de detailgezichten rondom of de vogelvlucht van Huis Ter Meer of een ontwerp voor de tuinen bij kasteel De Haar.  Al dit materiaal is ingescand en middels aanklikken en inzoomen zeer goed in detail te bekijken.  De hele site kent zoveel 'doorklikopties' dat je regelmatig niet meer weet waar je bent, maar anderzijds wordt het wel een ware ontdekkingstocht.
Het thema 'Utrechts landschap' geeft ook nog  mooi materiaal gerelateerd aan mijn interesse gebieden.


Zaterdag 5-Mrt-05

Heb de folder 'Het Geheugen van Nederland, het verleden digitaal www.geheugenvannderland.nl', gehad.  Op die site kun je mooi materiaal vinden.  Gezocht met de namen van de kastelen van de tentoonstelling Limburgse Kastelen en heb voor een aantal kastelen de 'oude' foto als op de tentoonstelling gevonden.  Deze staan nu 'gelinked' in het verslagje 'Tentoonstelling Limburgse Kastelen in perspectief - Venlo'.


Donderdag 3-Mrt-05

Kreeg een emailtje van de eigenaar van 'Oude Hollandse Tuinen' van Anna Bienfait.  Hij had het boek aan iemand anders verkocht.  De betreffende persoon had contact gezocht en een hartstochtelijk verhaal afgestoken.  Dit had hem toch verkoop laten verleiden.  Dit is toch een teleurstelling.  Had dat boek graag gekocht !!


Zondag 27-Feb-05

Ben naar de tentoonstelling Limburgse Kastelen in Venlo geweest.  Leuke tentoonstelling, alleen niet groot, 25 sets van 2 foto's, en wel een uur rijden en relatief duur voor de grootte van de tentoonstelling.  Goed, je betaald voor het hele museum en dat heeft dan weer veel meer te bieden, maar eigenlijk kwam ik alleen voor die foto's.


Zaterdag 26-Feb-05

Tuurlijk weer eens rondzoekend over internet.  Kom op site over/van dr H.M.J Tromp.  Zoveel van hem gelezen en ook in de kast staand en nu voor de eerste keer niet iets ‘van zijn hand’, maar ‘over zijn hand’ ; over de man zelf.


Donderdag 24-Feb-05

Beekhuizen - D.J.T. Kerkhoff (Velp)Was wat aan het rommelen en vond een krantenknipsel, uit De Gelderlander, over de aanschaf van een tekening van het Velpse park Beekhuizen door D.J.T. Kerkhoff.  Een tekening uit 1814, in kleur en in perfecte staat.  En bijzonder omdat er maar zo weinig illustraties van het park Beekhuizen bekend zijn. 
Deze keer de 2 delen ‘Biljoen en Beekhuizen te Velp’ (Bijdragen tot ...deel 14) erbij gepakt.  Hierin staan andere afbeeldingen van dezelfde salon te Beekhuizen. 
Het krantenartikel geeft de tekening in zwart/wit weer.  Een zeer fraaie, verfijnde tekening.  Een die nog mooier wordt als je het voorgenoemde publicatie doorbladerd.  Wat zeg ik, de andere afbeeldingen zijn van een ‘primitieve kunst’
Zoekende op internet vind ik het krantenartikel in het archief van De Gelderlander, maar wat nog mooier is, één en ander staat ook in een persbericht van het Gelders Archief.  En met de tekening in kleur.; schitterende tekening !!

Zie nu een en ander via deze link (click op de tekening om de tekening in groot formaat te krijgen ; en nog een click geeft een verdere vergroting)


Dinsdag 22-Feb-05

Vond de opmerking ‘Tenslotte verschijnt in 2005 een lijvig boekwerk (circa 500 pagina's), waarin alle Limburgse kastelen staan beschreven, uitgegeven door de Stichting Limburgse Kastelen’ (Nieuwsbrief kasteel Montfort)  Even verder zoeken en jawel, ‘De uitgave van dit boek is gepland in het jaar van het kasteel, in 2005’.  Vermeld op de site van Stichting Limburgse Kastelen  Overigens een site met heel veel informatie.
Ik denk weer een provincie na ‘Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht’ van Stichting Utrechtse Kastelen (596 p.) en ’Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland’ van Stöver (red) (512 p.)


Zondag 21-Feb-05

Gisteren het eerder genoemde boek(je) ‘L.P. Roodbaard (1782-1851). Een tuinarchitect met schildersogen’ ontvangen.  Vandaag eens zitten lezen.  En dan ga ik weer eens zoeken en bladeren in m’n boekenkast en vind een gecopieerd exemplaar van ‘Tuinen van de friese adel’ van Mulder-Radetzky. En dat was toch ook al erg goed.


Donderdag 17-Feb-05

Archiefonderzoek en biografie Mien Ruys ; Projectbeschrijving en nieuwsbrieven
Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland met Zeeuwse programma voor het Jaar van het Kasteel 2005


Woensdag 16-Feb-05

L.P. Roodbaard - R. Mulder-RadetzkyZoekend met ‘Mulder-Radetzky boek’ kom ik op BONAS en het boek ‘L.P. Roodbaard (1782-1851). Een tuinarchitect met schildersogen
Verder een leuke presentatie betreffende L.P. Roodbaard (laden duurt wel even)
Maar er valt ook te zoeken via Archiwijzer.  Neem ik toch even weer Roodbaard.  Van alles te vinden.  Alles in één klap



Dinsdag 15-Feb-05

Oude Hollandsche Tuinen - A. BienfaitSoms dagen niets, of niet zo veel bijzonders.  Maar na ‘Kasteelen...’ van zondag, nu ‘Oude Hollandse Tuinen’  van Anna Bienfait.  Waar ik ‘Kasteelen...’ vaker tegen kwam in bv antiquariaten, heb ik ‘Oude Hollandse Tuinen’ buiten de bibliotheek nog nooit gezien.  Bieden en bidden voor geen of geringe ‘tegenstand’.


Maandag 14-Feb-05

Jaar van het KasteelIk was even op Jaar van het kasteel site.  En vond Jaar van het Kasteel kalendar 2005.  Downloaden, maar kopen kan ook.  Net als een Bureaukalender 2005 met  afbeeldingen van glasplaten/negatieven van kastelen daterend 1889 - 1891.


Zondag 13-Feb-05

Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland'Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland' Er staat eindelijk eens een exemplaar op marktplaats.nl  Maar wel met een vraagprijs van 100 Euro.  Voor zo’n bedrag en minder is dit boek elders ook wel te verkrijgen.


Zaterdag 12-Feb-05

Zit me niet lekker dat ik die opmerking over Tromps proefschrift uit te geven door Waanders niet kan vinden (zie Vrijdag 11-Feb-05).  Kan het niet laten verder te zoeken.  Google maar weer.  Nu met ‘tromp Spaen Biljoen’.  Kom weer op iets heel anders.  3-daagse reis ‘De Achterhoek en het Münsterland’ (Naar het land van Verhuell, Droste-Hülshoff en Van Spaen) onder leiding van dr Heimerick M.J. Tromp (organisatie Academische Reizen)
Verder met de trefwoorden ‘tromp landschapsstijl’.  En ja, gevonden!!  Bij de Bruna.  ‘Landschapsstijl in Nederland 1650-1800’ (+ CD-ROM) ; Auteur Tromp, H ; Uitgeverij Waanders.  Dit artikel is nog niet verschenen; verwacht 1/9/2005

Van de week toch maar besteld.  'Architectuur als sieraad van de natuur - De architectuur tekeningen uit het archief van J.D. Zocher jr. (1791-1870) en L.P. Zocher (1820-1915)' van Constance D.H. Moes.  Vond het boek in de aanbieding op de site van NAI.  Vroeger had ik het boek al eens in de handen, maar vond het toen te duur.  Kon het nu niet laten liggen.  Vandaag binnen gekregen.  Echt heel mooi. Fantastische afbeeldingen.  Weer zo’n tof boek die die zo moeilijk te beschrijven honger invuld.


Vrijdag 11-Feb-05

Had al langer geleden iets gevonden betreffende de lezingenreeks ‘Kastelen, Ridderhofsteden en Buitens in Utrecht’.  Deze stond ‘onder’ de Volksuniversiteit Utrecht.  Zes lezingen en data bekend, maar meer details en sprekers zouden nog bekend gemaakt worden.  Twee maal een emailtje gestuurd.  Beide malen geen reactie.  Worden die dingen niet gelezen en dus ook niet beantwoord ?  Vandaag via wat andere trefwoorden en Google terecht gekomen op ‘Het leven op Utrechtse kastelen en buitenplaatsen door de eeuwen heen’.

Dezelfde lezingenreeks.  Georganiseerd door HOVA Utrecht en Volksuniversiteit Utrecht.  En op deze page wel details:

Universiteitsbibliotheek, Heidelberglaan 3, Utrecht-Uithof 6 Woensdagavonden, van 19:30 tot 21:30 € 45
Data Lezing Spreker
16 maart 'Kastelen in Utrecht, Inleiding en plaatsing in historische context' hr. Drs. F. Vogelzang
23 maart 'Bewoning van twee buitenplaatsen' hr. E. Munnig Schmidt en hr. A.J.A.M. Lisman
30 maart 'Lusthoven en Jachtsloten' mw. Thera Coppens
6 april 'De Stichtse Lustwarande' mw. Dr. K. van Groningen
13 april 'De Langbroekerwetering, slagader van de Stichtse Adel' hr. Dr. R.E. de Bruin
20 april 'De veranderende opvattingen over buitenplaatsen in de 19e eeuw' hr. Dr. H.M.J. Tromp

Onder de sprekers een aantal van de bekende namen op gebied van kastelen, buitenplaatsen, tuinen ed.  Verspreiding over de gehele provincie; Vecht, Gooi, Utrechtse Heuvelrug en Langbroekerwetering.  Nu al zin in.  Gelijk aangemeld en geld overgemaakt.  Nou maar hopen dat het doorgaat.

Bij Munnig Schmidt en Lisman grijp ik gelijk naar een partiele overdruk uit boek ‘Plaatsen aan de Vecht en de Angstel’.

Baarnse Lusthoven - T. CoppensThera Coppens schreef ‘Baarnse lusthoven en hun bewoners’.  Even meer over ‘de mens’ dan ‘de tuin’ of ‘het gebouw’.



De Utrechtse Heuvelrug - C. v. GroningenCatharina L. van Groningen moet de schrijfster van ‘De Utrechtse Heuvelrug. De Stichtse Lustwarande : buitens in het groen’ zijn.



En Heimerick Tromp.  Tja, wat heeft die allemaal wel niet geschreven?  Een aantal boeken en vele, vele artikelen.

Kastelen en riderhofsteden in Utrecht - B. Olde-Meierink e.a. (red)Vogelzang zei me eerst niets.  Maar via Google kwam ik op het boek 'Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht'.  Laat ik die nou recentelijk, via marktplaats.nl, hebben gekocht.  Prachtig, dik (bijna 600 pagina’s) boek vol illustraties en verkegen voor een ‘prikkie’.



Blijft over de Bruin.  Maar weer Google erbij gehaald.  Zoeken met  ‘bruin  langbroekerwetering’ , en jawel een hit.  'Geschiedenis en landschap van de Langbroeker Wetering' (werktitel), auteurs o.a. Prof.dr Renger de Bruin, en jawel ook Drs Fred Vogelzang en dan ook nog eens redactie Dr. Catharina van Groningen.  En dan ga je verder zoeken met en vind je Renger en Bruin.  Met foto, email adres, publicaties.


Nog eens even verder zoeken op bijvoorbeeld ‘catharina groningen buitenplaatsen’.  Natuurlijk veel hits op het ‘Utrechtse Heuvelrug’ boek.  Maar ook de navolgende hit:

De wooncultuur op de Stichtse Lustwarande van de zeventiende tot de twintigste eeuw
Catharina Lucretia van Groningen
Aan de hand van de bestudering van uiteenlopende bronnen en literatuur, evenals door interviews met bewoners en gebruikers van de historische buitenplaatsen aan de Utrechtse Heuvelrug wordt in dit lijvige proefschrift een beeld geschetst van de gebouwen en de wooncultuur. De samenhang van huis, park en manier van bewonen maken een buitenplaats tot een in het groen gelegen lustoord. Uitgebreid aan bod komen de interieurs en de verschillende interieuronderdelen, van zaal, eetkamer en booienkamer tot schilderijen, meubels, vloer- en tafelkleden.
Utrecht, ongepubliceerd proefschrift Universiteit van Utrecht, april 2003
488 pp. (4 delen), 621 zw/w afbeeldingen


En nou ik toch bezig ben, ‘heimerick tromp’.
Natuurlijk veel hits met ‘Kastelen langs de Wetering’.  Maar ook met ‘Private Country Houses in the Netherlands'.  En een hit betreffende zijn promotie in 2000,


Promotie-onderzoek naar introductie Engelse tuin in Nederland
Slingervormige paden, vijvers die op beken lijken, schijnbaar willekeurig over het terrein verspreide bosschages en klassieke beelden en tempels. Dat zijn de kenmerken van de Engelse tuinen die in de loop van de achttiende eeuw in ons land de grote mode werden, en die de voorliefde voor de Franse tuinarchitectuur in snel tempo verdrongen.
Het waren welgestelde en vaak adellijke hommes de goût die de nieuwe landschapsstijl in ons land op hun landgoederen introduceerden. Voor hen was een tuin geen strenge geometrische compositie, maar een deel van het mythische Arcadië, woonplaats van Griekse goden en godinnen. In hun tuinen wilden zij daarom zowel getuigenis afleggen van hun natuurliefde als van hun eruditie. Vandaar ook de vele doolhoven, die de levensweg van de mens moesten uitbeelden.
In een ruim zevenhonderd pagina's tellend 'magnum opus' beschrijft cultuurhistoricus Heimerick Tromp de introductie van de Engelse tuin in ons land onder meer aan de hand van de levensloop van J.F.W. baron van Spaen van Biljoen. Deze deed - in het Frans - uitvoerig verslag van zijn reizen naar onder meer de Engelse tuin van Storuhead (zie foto), die hij un chef d'oeuvre de bon goût noemde. Na terugkomst in ons land legde hij in de omgeving van Arnhem de buitenplaatsen Biljoen en Beekhuizen aan. Tromp noemt het opmerkelijk dat veel initiatiefnemers als hun tuinarchitecten vertoefden in kringen van Vrijmetselaars. Op 27 april promoveert hij in Utrecht op het proefschrift met de fraaie titel Et in Arcadia ego.


Ga ik verder met ‘tromp Et in Arcadia ego’  dan kom ik opnieuw op z’n promotie.
Ik weet dat ergens een keer een opmerking stond over uitgave van het proefschrift als boek bij Waanders.  Heb ze toen een emailtje gestuurd.  Uitgifte stond nog steeds voor ergens in de toekomst.  Opvolging via, toen www.waanders.nl , en nu http://www.kunstboeken.nl/introduction.asp  Maar toch steeds geen nieuws.

Naar home page