KastelenBuitenplaatsenZHTentoonstelling 'De Heeren van De Werve, De Binckhorst en De Loo' en ‘Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland’, Voorburg

Museum Swaensteyn, Voorburg
18 Juni 2005 - 28 Augustus 2005

De tentoonstelling 'Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland' had ik reeds bezocht in Wassenaar, zie aldaar.

In Voorburg was de tentoonstelling aanmerkelijk uitgebreider en met een eigen titel, 'De Heeren van de Werve, de Binckhorst en De Loo'

Allerhande materiaal was bijeen gebracht ; een maquette, afbeeldingen, oude prenten en gebruiksvoorwerpen.  Aandacht voor de beplanting, de ‘vinkenbanen’, een aantal boeken en een aantal kaarten betreffende tuinontwerpen

Ik herinner me (had pen en papier vergeten, dus geen notities gemaakt)
- boek Hofwijck van Huygens ; wist niet dat het zo dik was
- boek/handschrift, Topografisch Handschrift Zuid Holland, van Andries Schoemaker ; zie site KB
- Plattegrond van de 'Lustplaats 't Huys ten Donck' door Corn. W. Maan en Pieter Harte, 1781
  Prachting om deze eens in het echt te zien !!
- Honselaarsdijk of was het Huis ter Nieuwburg
- kleurenfoto van de kaart 'Afbeelding van den Ouden Ridder Hofstad Werven' door Cornelis Elandts, 1666.  Kan me herinneren deze in het echt gezien te hebben.  Gigantisch groot.  Even teruggezocht, ongeveer 2,20 bij 2,70 m.
- Plan van het Buiten Krom-Vliet door F. Caan, 1810
- afbeeldingen van de kastelen, huizen in Voorburg en directe omgeving

Tot slot waren ook de foto's van Hofwijck, 1914, in de staat na aankoop door de Vereniging Hofwijck ; meerdere van deze foto's (alle?) staan ook in boek Hofwijck van T. van Strien en K. van der Leer.

Een ander boek dat passend en fantastisch is, is 'Soeticheydt des Buyten-Levens , buitenplaatsen langs de Vliet en omgeving', red. T. Buitenhuis (1988).  Dit boek verscheen n.a.v. een tentoonstelling over dit onderwerp.


Van Museum Swaensteyn
De Heeren van de Werve, de Binckhorst en De Loo
Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland

Voor zover bekend hebben er in de Middeleeuwen ongeveer 300 kastelen gestaan in Zuid-Holland. De meeste waren vrij klein, niet veel meer dan een toren met een gracht er omheen. Er is van die kastelen weinig over. Vele zijn verwoest of gesloopt en helemaal niet meer te zien, andere zijn tot ruïne vervallen. Sommige kastelen kregen na 1600 een tweede leven als buitenplaats met een adellijk karakter. De meeste buitenplaatsen zijn van eenvoudiger komaf. Ze zijn ontstaan als gerieflijk bijgebouw van een boerderij, waar de eigenaar zich 's zomers op het platteland kon verpozen. Bij alle buitenplaatsen vormden de huizen met hun bijgebouwen en tuinen een onlosmakelijk geheel.

De tentoonstelling Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland, gemaakt door het Erfgoedhuis Zuid-Holland, dient als basis voor de tentoonstelling “De Heeren van De Werve, De Binckhorst en De Loo”. De oorspronkelijke tentoonstelling is uitgebreid met een maquette, afbeeldingen, oude prenten en gebruiksvoorwerpen die een beeld geven van het leven op een kasteel of buitenplaats. Er zijn unieke voorwerpen te zien; o.a. een middeleeuws zwaard opgegraven bij Kasteel Teylingen, een bordenwarmer uit Ridderkerk, het wapen van Kasteel Oud -Poelgeest en bijzondere theepotjes uit Kasteel Duivenvoorde. Natuurlijk is er extra aandacht voor Voorburgse ridderhofsteden De Werve, De Binckhorst (tot 1905 op Voorburgs grondgebied!) en De Loo.

Een kinderspeelhoek maakt de tentoonstelling compleet.

Aan de tentoonstelling wordt medewerking verleend door o.a. het Erfgoedhuis Zuid-Holland, de Kastelenstichting Holland – Zeeland, het Oud-Archief van de gemeente, verschillende regionale gemeentearchieven en talloze huidige bewoners van kastelen en buitenplaatsen.


Van Archeologisch Werkgemeenschap voor Nederland
De Heeren van De Werve, De Binckhorst en De Loo
Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland
(26 juni t/m 28 augustus)

Tentoonstelling en lezingen in Museum Swaensteyn te VoorburgIn de huidige provincie Zuid-Holland hebben vanaf de Middeleeuwen ongeveer 300 kastelen gestaan. Hiervan zijn vaak alleen nog maar ruïnes en oude gravures over. Een aantal kastelen uit die tijd heeft de tand des tijds doorstaan en wordt nog particulier bewoond of heeft een bestemming als congrescentrum of restaurant.

De basis van de tentoonstelling in Museum Swaensteyn vormt de tentoonstelling van het Erfgoedhuis Zuid-Holland over kastelen en buitenplaatsen in deze provincie. De tentoonstelling is aangevuld met allerlei unieke voorwerpen, afkomstig uit nog bestaande huizen of afkomstig van opgravingen. Zo is er een spectaculair middeleeuws zwaard dat werd opgegraven bij de ruïne van Kasteel Teylingen te Voorhout, een bordenwarmer uit Huys ten Donck bij Ridderkerk, het wapen van Kasteel Oud -Poelgeest (Oegstgeest) en zeer bijzondere theepotjes uit Kasteel Duivenvoorde.

Er is extra aandacht voor Voorburg: de voormalige ridderhofsteden De Werve, De Binckhorst (tot 1905 op Voorburgs grondgebied!) en De Loo komen uitgebreid aan bod. Op de tentoonstelling wordt ook aandacht geschonken aan de bijzondere beplanting die men op de buitenplaatsen had en aan de ‘vinkenbanen’, een speciale manier van vogels vangen. Buitenplaatsen boden vaak een goede gelegenheid om dieren ‘te houden’ zoals in de Voorburgse dierentuin ten tijde van stadhouder Willem V op DeVoorburgse Loo (1751 - 1786).

Op de bovengang van het museum is een speciale tentoonstelling gewijd aan Constantijn Huygens’ Hofwijck. Foto’s uit 1914 geven een indruk van een bewoond buiten in later eeuwen.

Bij de lezingen gaan specialisten in op diverse aspecten van het leven op een kasteel of buitenplaats. Aan een aantal lezingen is een extra activiteit gekoppeld, zoals een rondleiding en een middeleeuwse lunch.