KastelenBuitenplaatsenZH  Tentoonstelling ‘Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland’, Wassenaar

    Raadshuis De Paauw, Wassenaar
    1 April 2005 – 28 April 2005 ; bezocht zondag 10 April

    Raadshuis Gemeente Voorschoten
    9 Mei 2005 - 28 Mei 2005

    Museum Swaensteyn, Voorburg
    18 Juni 2005 - 28 Augustus 2005

De tentoonstelling betreft een 18-tal panelen, 2 (tot 4) panelen per thema.  En thema's als

Panelen met een mix van teksten en foto's en ook steeds een kaart van Zuid-Holland met de namen van de kastelen en buitenplaatsen als in de tekst of op de foto's op datzelfde paneel.  Goed idee.  Vaak voor veel mensen toch veel nieuwe namen en plekjes en een plaatsbepaling op een kaart is dan behulpzaam om een en ander te 'plekken'.  De foto's zijn zeer scherp en helder en veelal in kleur.  Dit geldt ook voor een aantal foto's van dat wat mijn interesse wekt

Aldaar verkrijgbaar was ook het vouwblad Expo Kastelen en buitenplaatsen in Zuid-Holland.  Een erg fraaie folder.  Met aan de ene zijde meer tekstuele informatie dan de tentoonstelling zelf.  En met veel foto's en kleurenafbeeldingen.  De andere zijde geeft een 30-tal lokaties weer.  Met foto en korte tekst en een kaart van Zuid-Holland met de 30 genoemde lokaties.

De tentoonstelling zelf is leuk, maar klein.  Ik zou een bezoek slechts overwegen indien men in de nabijheid woont, toch al in de nabijheid moet wezen, of een bezoek combineert met andere zaken.  Denk aan een rondwandeling rond De Paauw, het fietsen van de lokale Landgoederenroute, een bezoek aan de Horsten enz.  Anders kun je mogelijk beter het vouwblad opvragen.  Ik denk dat dat mogelijk is via Erfgoedhuis Zuid-Holland te Delft (015 215 43 90)

Schelpengrot Backershagen WassenaarIkzelf heb het tentoonstellingsbezoek gecombineerd met een wandeling door park rond De Paauw, het bekijken van de koepel van Backershagen en de restanten van de schelpengrot (ook Backershagen)

En later in de middag nog een bezoek aan Hofwijck te Voorburg.  De tuin is recentelijk gerestaureerd en het huis had ik nog niet van binnen gezien.  Het is klein, maar met de achtergrondkennis die ik al had, verrassend.  Kleinschalig, authentiek, gemoedelijk.
Begreep van vrijwilligers dat de tuin 31 Mei officieel geopend wordt.  Heb mijn eigen vrees betreffende het onderhoud  in de nabije, maar vooral middellange termijn uitgesproken.  Te vaak komen restauraties middels allerlei subsidies en bijdragen tot stand, maar dan is het geld ook op.  En dan start pas de periode van onderhoud en instandhouding.  Zeker bij een tuin vaak intensief en dus vaak ook relatief kostbaar.  Ben benieuwd.  Kom vast nog eens terug.


Van Kastelenstichting Holland en Zeeland

1 april t/m 1 mei - expositie Kastelen en Buitenplaatsen in De Pauw
Een tentoonstelling over Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland in het kader van het Jaar van het Kasteel 2005
De tentoonstelling in De Paauw is geopend van donderdag tot en met zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur. De toegang is gratis.
Locatie: raadhuis De Paauw
Raadhuislaan 22 te Wassenaar


Van Provincie Zuid-Holland

Op 1 april 2005 opende Erik van Heijingen in Wassenaar de provinciale tentoonstelling 'Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland'. 2005 is het nationale Jaar van het Kasteel.

Reizende tentoonstelling
Het Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft de tentoonstelling 'Kastelen en Buitenplaatsen' in opdracht van de provincie samengesteld. Deze reizende tentoonstelling is in de loop van het jaar nog op verschillende andere plaatsen in Zuid-Holland te zien. In de tentoonstelling is aandacht voor herbestemming, exploitatie, onderhoud, architectuur, historie, ligging, hoofd- en bijgebouwen, tuinen en parken van allerlei kastelen in Zuid-Holland.

Stijlen
Wat is er zoal te zien? Enkele voorbeelden: Kasteel Duivenvoorde bij Voorschoten, kasteel en buitenplaats in één. In het begin van de 13de eeuw bouwden de machtige Van Wassenaers hier een zware toren, die nog steeds de kern vormt van het huidige gebouw. Huys ten Donck bij Ridderkerk met de rijk versierde voorgevel, uitgevoerd in rococostijl. Endegeest bij Oegstgeest, typisch voorbeeld van een kasteel dat op de oude strandwallen werd gebouwd. En het recent gerestaureerde Kasteel Oud-Wassenaar werd in 1876-1879 opgetrokken in een neorenaissancestijl.


Van Gemeente Wassenaar

Kastelen en Buitenplaatsen in Zuid-Holland is gemaakt in opdracht van de Provincie Zuid Holland en door het Erfgoedhuis Zuid-Holland voorbereid en samengesteld.

De tentoonstelling laat verschillende Zuid Hollandse buitenplaatsen zien en zal in de loop van het jaar nog op verschillende andere plaatsen in Zuid-Holland te zien zijn, zoals in Voorschoten en Voorburg.

Tussen 9 mei en 28 mei is de tentoonstelling te zien in het Raadhuis van de gemeente Voorschoten (Leidseweg 25). Aansluitend daarop in museum Swaensteyn in Voorburg (Herenstraat 101) van 18 juni t/m 28 augustus.