Oude Loo, litho uit 'Gezigten in het park Het Loo' - F. TextorTentoonstelling 'De romantische paleisparken van Wörlitz en Het Loo', Apeldoorn

 

Nationaal Museum Paleis Het Loo

14 Februari 2003 – 21 April 2003

 

 

 

 

 

 

 

 

<Moet mijn aantekeningen nog terugzoeken en hier verwerken...>

Weet nog dat ‘benedendeel’ met Wörlitz tegenviel, maar het bovendeel met materiaal van Textor en van Borselen en de foto’s van de tegenwoordige toestand erg goed en mooi was.

 

Ben na het bezoeken van de tentoonstelling het paleispark ingedoken. Mooi weer, blijft een prachtig park.  Iedere keer weer boeiend.  Had het boek ‘Gezigten in het Park HET LOO’ van F. Textor gekocht en had een copie van ‘Kaart van het paleis en park Het Loo’ van A.J. Smulders en copie van deze kaart met hierin opgetekend oude namen van wegen, percelen en parkelementen (uit Bullitin KNOB 3/4 Jaargang75, Sep. 76) .  Met dit kaartmateriaal is een prachtige rondgang te maken.  Zijn de parkelementen te aanschouwen en zijn de Gezigten van Textor terug te zoeken.  De kaart op het schutblad van bovengenoemd boek moet hierbij ook nog even vermeld worden.  Hierop staan per litho het gezichtspunt en zichtrichting.

 

 

Van Galeries.nl

http://www.galeries.nl/mnexpo.asp?exponr=8420

 

De romantische paleisparken Wörlitz en Het Loo

 

Aan de Vrienden van Kunst en Natuur. Het achttiende eeuwse paleispark van Wörlitz & De negentiende eeuwse parkaanleg bij Paleis Het Loo.

 

De Westvleugel van Paleis Het Loo is ingericht met een dubbeltentoonstelling waarbij de bekende paleisparken van Wörlitz en Paleis Het Loo centraal staan. De vormgeving en organisatie van het Wörlitz-deel van de tentoonstelling ligt in handen van het Institut für Auslandsbeziehungen en de Kulturstiftung DessauWörlitz en wordt gepresenteerd als onderdeel van het buitenlandse cultuurbeleid van de Bondsrepubliek Duitsland.

 

Aan de hand van o.a. beeldhouwwerken, prenten, maquettes van gebouwen en bruggen, gietmodellen van monumenten, tuinplattegronden en zwart-wit foto’s wordt in de benedenzaal van de Westvleugel een beeld geschetst van de geschiedenis en de betekenis van het landschapspark van Wörlitz bij Dessau. Hier ontstond omstreeks 1770 het vroegste romantische park op het Europese vasteland, voorzien van fraaie waterpartijen en bijzondere gebouwen.

De bovenzaal van de Westvleugel is ingericht met het werk van verschillende kunstenaars die in de negentiende eeuw het paleispark van Het Loo hebben weergegeven.

 

Al omstreeks 1775, in de tijd van stadhouder Willem V, werden door de architect P.W. Schonck de eerste plannen ontwikkeld voor een landschappelijke parkaanleg bij Paleis Het Loo. Ingrijpende veranderingen werden op Het Loo pas doorgevoerd ten tijde van koning Lodewijk Napoleon.

Nadat hij in 1806 het paleis in bezit had genomen, werd niet alleen het gebouw drastisch ‘gemoderniseerd’ en van een witte pleisterlaag voorzien, maar kregen ook de tuin en het paleispark een totaal ander aanzien. Door de Franse architect Alexandre Dufour werd een ambitieus ontwerp gemaakt voor een romantische parkaanleg. Aan de hand van foto’s wordt een indruk gegeven van het park rond Paleis Het Loo in zijn tegenwoordige staat. Opmerkelijk is, hoe weinig er in anderhalve eeuw in dit schitterende gebied veranderd is. De grootste wijziging is ontstaan door de restauratie van het paleis en de reconstructie van de formele paleistuin, waarbij latere veranderingen weer ongedaan zijn gemaakt en de oorspronkelijke situatie uit omstreeks 1686 hersteld is. Het verdere gebied ademt nog steeds de sfeer van het romantische paleispark uit de negentiende eeuw, zoals dat op de tentoongestelde werken te zien is.

 

Zowel van de serie litho’s van het paleispark door F. Textor, als van de reeks aquarellen van J.W. van Borselen verschijnt een facsimile-editie, die in de museumwinkel te koop is.

 

 

Van Het Kanaal van NVTL

http://www.nvtl.nl/hetkanaal/2003/10.html

 

De Westvleugel van Paleis Het Loo is tot en met 21 april ingericht met een dubbeltentoonstelling waarbij de bekende paleisparken van Wörlitz en Paleis Het Loo centraal staan.

Aan de hand van o.a. beeldhouwwerken, prenten, maquettes van gebouwen en bruggen, gietmodellen van monumenten, tuinplattegronden en zwart-wit foto’s wordt in de benedenzaal van de Westvleugel een beeld geschetst van de geschiedenis en de betekenis van het landschapspark van Wörlitz bij Dessau. Hier ontstond omstreeks 1770 het vroegste romantische park op het Europese vasteland, voorzien van fraaie waterpartijen en bijzondere gebouwen.

Al omstreeks 1775, in de tijd van stadhouder Willem V, werden door de architect P.W. Schonck de eerste plannen ontwikkeld voor een landschappelijke parkaanleg bij Paleis Het Loo. Ingrijpende veranderingen werden op Het Loo pas doorgevoerd ten tijde van koning Lodewijk Napoleon. Nadat hij in 1806 het paleis in bezit had genomen, werd niet alleen het gebouw drastisch ‘gemoderniseerd’ en van een witte pleisterlaag voorzien, maar kregen ook de tuin en het paleispark een totaal ander aanzien. Door de Franse architect Alexandre Dufour werd een ambitieus ontwerp gemaakt voor een romantische parkaanleg. Aan de hand van foto’s wordt een indruk gegeven van het park rond Paleis Het Loo in zijn tegenwoordige staat. Opmerkelijk is, hoe weinig er in anderhalve eeuw in dit schitterende gebied veranderd is. De grootste wijziging is ontstaan door de restauratie van het paleis en de reconstructie van de formele paleistuin, waarbij latere veranderingen weer ongedaan zijn gemaakt en de oorspronkelijke situatie uit omstreeks 1686 hersteld is. Het verdere gebied ademt nog steeds de sfeer van het romantische paleispark uit de negentiende eeuw, zoals dat op de tentoongestelde werken te zien is. Informatie op www.paleishetloo.nl.

 

 

Van Lekker weg in eigen land

http://www2.holland.com/nl/index.html?page=http://www2.holland.com/nl/tuinen/evenementen/tentoonlo.html

 

Tentoonstelling paleispark Het Loo

         

Paleis Het Loo, Apeldoorn

Van 14 februari tot en met 17 augustus 2003

 

Verschillende tekenaars en graveurs hebben in de 19e eeuw het paleispark van Het Loo weergegeven. In de benedenzaal van de Westvleugel van Paleis Het Loo is daarover nu een tentoonstelling samengesteld.

 

ROMANTISCH PALEISPARK WEINIG VERANDERD

Aan de hand van recente foto’s wordt een indruk gegeven van het park rond Paleis Het Loo in zijn tegenwoordige staat. Opmerkelijk is hoe weinig er in anderhalve eeuw in dit schitterende gebied is veranderd. De meest ingrijpende wijziging is ontstaan door de restauratie van het paleis en de reconstructie van de formele paleistuin. Hierbij zijn latere veranderingen weer ongedaan gemaakt en is de oorspronkelijke situatie uit omstreeks 1686 hersteld. Maar het gebied achter de formele tuin ademt nog steeds de sfeer van het romantische paleispark uit de 19e eeuw, zoals dat op de tentoongestelde werken te zien is. Het is nog steeds één van de aantrekkelijkste wandelparken in ons land.

 

GESCHIEDENIS

Al omstreeks 1775, in de tijd van stadhouder Willem V, werden door de architect P.W. Schonck de eerste plannen ontwikkeld voor een landschappelijke parkaanleg bij Paleis Het Loo. Ingrijpende veranderingen werden op Het Loo echter pas doorgevoerd ten tijde van koning Lodewijk Napoleon. Nadat hij in 1806 het paleis in bezit had genomen, werd niet alleen het gebouw drastisch ‘gemoderniseerd’ en van een witte pleisterlaag voorzien, maar kregen ook de tuin en het paleispark een totaal ander aanzien. Door de Franse architect Alexandre Dufour werd een ambitieus ontwerp gemaakt voor een romantische parkaanleg waartoe de formele tuin met zijn fonteinen onder een dikke laag aarde moest verdwijnen.

 

MUSEUMWINKEL

Zowel van de serie litho’s van het paleispark door F. Textor, als van de reeks aquarellen van J.W. van Borselen zijn facsimile-edities verschenen, die in de museumwinkel te koop zijn.

 

 

Van Canaletto/Repro Holland

http://www.canaletto.nl/pages/boek.php?bookID=43&shopping_cart=1360560af6c93b6f882857cf8b72a49b

 

Herinnering aan het Loo en omstreken - Dr. Joh. R. ter Molen

 

Uitgave van de twaalf aquarellen van J.W. van Borselen uit 1871. De aquarellen liet koning Willem III vervaardigen voor zijn nicht prinses Marie de Nederlanden ter gelegenheid van haar huwelijk met prins Willem van Wild.

Een uitgave in kleur met geillustreerde inleiding door dr. Joh. R. ter Molen.

 

 

XII Gezigten in het Park HET LOO - dr. Joh. R. ter Molen

 

Facsimile-uitgave van het prentwerk.

Gebonden in imitatie perkamenten band

(het al bovengenoemde ‘Gezigten in het Park HET LOO’ van F. Textor)