Geschiedenis OranjewoudTentoonstelling 'De geschiedenis van Oranjewoud' - Heerenveen
Museum Willem van Haren, Heerenveen
6 November 2004 – 12 December 2004

Te laat gevonden. Geen mogelijkheid gehad om te bezoeken.


Van Galeries.nl

De geschiedenis van Oranjewoud

De geschiedenis van Oranjewoud gaat terug tot de 17de eeuw. In 1676 koopt Albertine Agnes van Oranje - de weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau - het buitenplaatsje Sickingastate in het bosrijke gebied ten zuidoosten van Heerenveen, dat toen 't Wold heette.  Zij laat Sickingastate omvormen tot een zomerverblijf, omgeven door strakke tuinen, met een afwisseling van vierkante en rechthoekige perken, kunstig geknipte hagen, een oranjerie en een keur aan exotische bloemen en planten.  Vanaf 1701 zet haar schoondochter Henriëtte Amalia het project voort.  Zij laat een zomerpaleis in Franse barokstijl bouwen.  De vermaarde Franse architect Daniël Marot wordt aangetrokken voor het ontwerp en de inrichting van het paleis en de aanleg van de tuin.  De lange middenas in de baroktuin die hij ontwerpt, verbindt de verschillende tuinonderdelen: een langwerpige tuin in het noorden, de hoftuin rond het huis en een overtuin met grande allée.  De Prinsenwijk in de noordelijke aanleg wordt verbreed en krijgt de vorm van een Grand Canal.  De hoftuin achter het slot heeft een oranjerie, die in die tijd vermaard is.  In 1711 zijn de beide zijvleugels klaar; het hoofdgebouw blijft echter onvoltooid.  Het paleis krijgt een voorname inrichting met een schilderijenkabinet en een porseleinkabinet.  De stadhouderlijke familie verblijft tot 1747 regelmatig in het zomerpaleis.  Na het vertrek van stadhouder Willem Carel Hendrik Friso naar Den Haag wordt het stil in Oranjewoud.  Het zomerpaleis wordt afgebroken en de tuinen raken in verval.  Aan het begin van de 19de eeuw ontstaat een opleving als voorname families als De Blocq van Scheltinga, Cats en Bieruma Oosting zich in Oranjewoud vestigen.  Zij bouwen er fraaie buitenplaatsen en laten tuinen in landschapsstijl aanleggen.  Rond 1900 laten ook welgestelde Heerenveense burgers villa's bouwen in de nabijheid van de oude buitenplaatsen.  Vanaf de 19de eeuw komen veel dagjesmensen naar Oranjewoud om van de fraaie natuur te genieten.  Schoolklassen en gezinnen kiezen Oranjewoud als bestemming voor een dagje uit.  De speeltuin bij Hotel Tjaarda, de doolhof en de belvédère zijn in heel Friesland vermaard.  De tentoonstelling besteedt bijzondere aandacht aan de landgoedboerderijen in Oranjewoud.

Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk geïllustreerd boek over deze landgoedboerderijen, geschreven door drs. Rita Mulder-Radetzky en Barteld de Vries.   In het boek worden alle landgoedboerderijen beschreven, met bijzondere aandacht voor de architectuur, het boerenbedrijf, het specifieke karakter van een landgoedboerderij en de relatie tussen de boer en de landheer.  Het boek is gemaakt dankzij ruimhartige bijdragen van de gemeente Heerenveen, de provincie Fryslân, Friese fondsen, bedrijven en particulieren.  Het boek Landgoedboerderijen rond Heerenveen kost in de museumwinkel € 19,50.

De tentoonstelling De geschiedenis van Oranjewoud is gemaakt ter gelegenheid van de opening van het nieuwe Museum Belvédère en de herinrichting van het Museumpark Landgoed Oranjewoud. Rondleidingen en arrangementen zijn mogelijk op aanvraag.