L.A. Springer'L.A. SPRINGER 1855-1940 Tuinarchitect, Dendroloog'

Constance D.H. Moes

236 pagina's
Prijs: Euro 39,90
ISBN 90 69060353

Dit is nou één van die boeken die dan uitkomt, je ziet het kaft, voelt het papier, bladert en ziet afbeeldingen, details, veelheid aan alles, en kijkt niet eens meer naar de prijs, maar loopt naar de kassa, rekent af en holt naar huis.  Om daar te bladeren, lezen.  Heen en terug.  Ander materiaal erbij pakkend.  Vergelijken, verder zoeken, herkennen, genieten.  In één woord, heerlijk.


Van Het Kanaal van NVTL

U las reeds in een vorig Kanaal over de tentoonstelling in het Teijlers Museum te Haarlem (16 november tot 19 januari) gewijd aan Leonard Springer en zijn oeuvre en over het boek dat verscheen: L.A. SPRINGER 1855-1940 Tuinarchitect, Dendroloog.

Deze publicatie is de eerste volledige monografie over een Nederlandse tuinarchitect. Leonard Springer stond aan de wieg bij de oprichting van de Bond voor Nederlandse Tuinarchitecten (opgegaan in de huidige NVTL) en heeft zich zijn leven lang ingezet voor het op een hoger plan brengen van het vak tuinarchitectuur. Zijn omvangrijke oeuvre is in de geschiedenis van de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur ongeëvenaard. Vele parken en buitenplaatsen die hij in de negentiende en aan het begin van de twintigste eeuw aanlegde, zijn niet alleen toonaangevend voor zijn tijd, maar bestaan nog altijd. Behalve tuinarchitect, was Springer ook een groot kenner van bomen en publiceerde hij vele artikelen over dendrologische en tuinarchitectonische onderwerpen. Daarnaast legde hij de theoretische basis voor de Nederlandse tuinhistorie en speelde hij een belangrijke rol in de emancipatie van het vakgebied.

De publicatie van Constance D.H. Moes telt 324 pagina’s, is rijk geïllustreerd met ontwerpen en plattegronden en is daarmee voor ontwerpers een naslagwerk bij de actuele ontwerpopgaven met betrekking tot herbestemming, behoud en restauratie van negentiende-eeuwse parkarchitectuur. Zo bevat het onder meer een uitgebreide lijst van de in de negentiende eeuw gebruikte boom- en heestersoorten, getranscribeerd naar de huidige naamgeving. Redactie: Anne Mieke Backer, Erik de Jong en Carla Oldenburger-Ebbers.

Met bijdragen van: Anne Mieke Backer, Eric Blok, Marleen Dominicus-van Soest en Theo Janson en Erik de Jong.

NVTL-leden kunnen het boek bestellen voor € 34,90 in plaats van voor de winkelprijs van € 39,90, door overmaking van het bedrag op giro 5520546 ten name van Uitgeverij De Hef.

Het boek wordt dan naar het op de overschrijvingskaart vermelde adres gestuurd. Ook verkrijgbaar in de boekhandel na het overleggen van uw NVTL contributie-overschrijving.


Van The Garden History Society

Constance D. H. Moes, L. A. Springer: Tuinarchitect, Dendroloog (Rotterdam: de Hef, 2002), 326 pp., illus. in colour and black-and-white, €39.90 (pbk), ISBN 90-6906-035-3

Leonard Anthony Springer (1855–1940) was one of the most prolific and important garden and landscape architects in the Netherlands, working during a fascinating period, the change from the romantic nineteenth to the modern twentieth century. Springer is a household name for Dutch lovers of historic gardens, but few know much about his work, his ideas and the practice of landscape architecture at that time. Furthermore, many of his existing gardens and parks are under threat, prompting a detailed study of his influences and work by the publisher de Hef and an exhibition at the Teylers Museum, Haarlem.

The book is written by an art historian who draws on Springer’s own comprehensive archive, not only of his own work and correspondence, but also of primary source material such as old prints and books about landscape architecture and gardening. Springer was also a plant collector with an expert knowledge of trees and taxonomy. He was an outspoken person who lived for his work and wanted to share his knowledge, and he also tried to persuade others of his beliefs (which sometimes made him unpopular), publishing many critical articles in journals and newspapers. In 1939, he donated his work and books to the Library of the Agricultural University of Wageningen (now Wageningen UR), forming the basis of the Special Collections’ unique record of Dutch landscape architecture and garden history.

According to Constance D. H. Moes, Springer’s life was not always a rose garden. His father was a famous painter of historic townscapes and his uncles and nephews were involved with architecture and civil engineering, whilst his real passion was trees and forestry. Unable to pursue this as a career, Springer was inspired by the landscape architect Jan David Zocher the younger’s involvement in Amsterdam’s Vondelpark, near to where he grew up, to work with trees as a landscape architect. He went to the newly started Linnaeus Horticultural School that prepared boys mainly for gardening and nurseries, teaching himself the basics of landscape gardening and European garden history by studying books and prints from abroad. German garden models in the mixed style with gardenesque elements had a significant influence on him. Springer promoted the profession of landscape architecture, disassociating himself from nurserymen who designed gardens as a sideline and battling against the growing influence of architects and urban planners who left the landscape architect to fill in the green spaces instead of designing the site as a whole. This struggle resulted in his involvement with the start of a professional organization of landscape architects, the Bond van Nederlandse Tuinarchitecten (BNT), in 1922.

As a landscape architect, Springer espoused the gardenesque landscape style in which he could best express his love for trees and shrubs. At the end of the nineteenth century his fame increased with designs for major projects such as cemeteries and public parks in Amsterdam, Groningen, Tilburg and Deventer, and grand landscapes on large estates, especially in the east of the country where the taste was still for old-fashioned gardens. But times were changing and leisurely garden walks were being replaced by areas for sporting activities, features that Springer found difficult to handle. He reluctantly witnessed a new generation embrace the Architectural Style, designing gardens appropriate for the modern villa. Springer was active for more than five decades becoming the celebrated master of Dutch landscape architecture, his love of nature making him the first designer of a garden with indigenous plants, Thijsse’s Hof at Bloemendaal.

This well-illustrated book on Springer depicts not only his life and work, but also lesser known socio-cultural aspects of Dutch society and landscape. Springer’s career spanned the period of transition in which the love of gardening and nature was no longer restricted to estate owners or the upper middle class but became popular among the common people. Although this book and the exhibition have already helped raise people’s awareness of the importance of safeguarding Springer’s green spaces in their neighbourhood, an index of his gardens and parks would have been a useful addition to the text. Nonetheless, the public response indicates recognition of the quality of Springer’s work and the importance of garden history for the twenty-first century.

LIESBETH MISSEL
Wageningen UR Library, PO Box 9100, 6700 HA Wageningen, The Netherlands