250 jaar Carolinaberg

In de bossen van het Hof te Dieren (Gld.) ligt de Carolinaberg. Op de top komen veertien beukenlanen samen. Dit stervormig lanenstelsel is deel van een grotere bosplantage, die prinses Anna (1709-1759), de echtgenote van de stadhouder prins Willem IV van Oranje, in 1757 liet aanleggen. Zij noemde de ‘berg’ erin naar haar dochter Carolina. Voor de 250e verjaardag van dit groene cultuurmonument heb ik een jaar lang alle lanen op de Carolinaberg gefotografeerd; de opnames zijn zoveel mogelijk gemaakt op de geboorte- en sterfdata van de Oranjes, die met de Hof te Dieren in verband kunnen worden gebracht. Deze 140 foto’s heb ik samengebracht in de fotocompositie ‘Carolina’. Ik stel het fotowerk beschikbaar voor publicatie, expositie of projectie om mensen te interesseren voor deze natuur- en cultuurhistorisch interessante plek.

Carolineberg (Dieren)

Waarom heb ik dit fotowerk gemaakt?

Ik verwonder me steeds weer over de continue beweging in de natuur door de tijd heen. Met dit fotowerk maak ik die zichtbaar. In de kleurverschuivingen en geleidelijk veranderende patronen in verticale richting zie je het effect van de veranderingen in één jaar: wisselende weersomstandigheden, het verschijnen en verdwijnen van de bladeren, en de veranderende ruimtebeleving.
Het effect van de veel langere tijdsperiode op het uiterlijk van de lanen is net zo imposant. In die 250 jaar zijn de lanen onderling sterk gaan verschillen als gevolg van verval, kappen en herplanten. De individuele eigenaardigheden van de veertien lanen als gevolg daarvan zijn in de horizontale schakeringen zichtbaar.
Ook het cultuurhistorische aspect wil ik met dit fotowerk zichtbaar maken. Het lanenstelsel op de Carolinaberg omvat behalve de 18e eeuwse plantage van prinses Anna ook een van de 17e eeuwse jachtwegen van de koning-stadhouder Willem III (1650-1702). Met dit rationele stelsel van ontsluitingswegen voor de jacht en de houtproductie drukten de leden van de stadhouderlijke familie van Oranje haar stempel op het landschap.

Concept en fotografie: Niek Ravensbergen – Arnhem - (026) 44 34 761 niekbr@planet.nl ; oogvoorschoonheid.blogspot.com 
Digitale samenstelling: Ad van Roosendaal Photography – Ruurlo - 06 15 28 34 61 ad.vanroosendaal@wanadoo.nl 


Historische gegevens Hof te Dieren

Het Hof te Dieren is het landgoed dat van oorsprong behoorde tot het jachtslot Huis te Dieren van de prinsen Willem II en III van Oranje-Nassau. Prins Willem II kocht Hof te Dieren in 1647 en liet er een wildpark voor zijn jachtgenoegens aanleggen. Zijn zoon prins Willem III, vanaf 1688 koning-stadhouder, liet het huis in het laatste kwart van de 17e eeuw uitbouwen tot een groot jachtslot met tuinen.
Vanuit het huis projecteerde hij een jachtweg naar zijn jachthuis De Ginkel bij Ede. Deze Koningslaan loopt over de top van de huidige Carolinaberg en over de toenmalige Steenberg op de grens met de Middachter Bossen. De Steenberg had al in het 17e eeuwse wildpark een stervormig lanenpatroon en is in de 18e eeuw vernoemd naar de broer van Carolina, de latere stadhouder Willem V.
Tussen 1757 en 1763 liet prinses Anna van Oranje, weduwe van de stadhouder prins Willem IV, een deel van het wildpark omvormen tot een productiecomplex eikenhakhout met de naam De Nieuwe Plantage. Dit werd ontsloten door een lanenstelsel met een stervormige en rechthoekige structuur en bezat een oppervlakte van circa 1,5 à 2 km.
De oude Koningslaan is in het patroon van het 18e eeuwse sterrenbos opgenomen. Een tweede bestaande oude laan, De Lange Juffer, doorsnijdt vier lanen van het jongere sterpatroon van de Carolinaberg. De Lange Juffer werd gebruikt als doorgaande weg over de Veluwe en maakte ook deel uit van het 17e eeuwse wildpark.
De tegenwoordige eigenaar van de bossen is de Stichting Twickel te Delden.